Nagrody i stypendia

Nagrody i stypendia sportowe

Zgodnie z art. 31  ustawy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W związku z tym, Rada Miejska Ciechocinka podjęła dwie uchwały:

 1. W sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych;
 2. W sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
  – Stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom      zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, a także zawodnikom zamieszkałym na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, którzy są członkami klubów mających siedzibę  poza Gminą Miejską Ciechocinek.
  – Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu, w którym zawodnik  jest zrzeszony, maksymalnie na okres roku kalendarzowego.
  – Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w  terminach: do 15 stycznia i do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego.
  – Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie do  31 października danego roku.
  – Z kolei przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia może nastąpić z  inicjatywy Burmistrza Ciechocinka, a także na wniosek Gminnej Rady Sportu lub  innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
  – W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub  wyróżnienie mogą być udzielone w innym terminie z inicjatywy Burmistrza  Ciechocinka

1.Przemysław Deręgowski– ALKS „Stal” Grudziądz – kolarstwo – 1.500,00 zł
za zdobycie trzech złotych medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Pruszkowie w konkurencjach: 3000 m w wyścigu drużynowym, sprint drużynowy oraz madison.

2.Jakub Szmajda– CKB „Potężnie” – boks – 1.200,00 zł
za zajęcie trzeciego miejsca na XXVII Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie Olimpijskim Ciechocinek 2019 r. (91 kg)

3.Patrycja Kwiatkowska– CKB „Potężnie” – boks – 1.400,00 zł
za zajęcie drugiego miejsca na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych Świętokrzyskie 2019 r.

4.Daniel Piotrowski– CKB „Potężnie” – boks – 1.100,00 zł
za zajęcie czwartego miejsca na XXVII Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie Olimpijskim Ciechocinek 2019 (waga 69 kg)

5.Filip Jędruszczak– BKS „Chemik” – siatkówka – 900,00 zł
za zajęcie V miejsca w Mistrzostwach Polski Kadetów w Szczytnie

6.Jakub Zwierzchowski –BKS „Chemik” – siatkówka – 900,00 zł
za zajęcie V miejsca w Mistrzostwach Polski Kadetów w Szczytnie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian