Nagrody i stypendia

Nagrody i stypendia sportowe

Zgodnie z art. 31  ustawy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W związku z tym, Rada Miejska Ciechocinka podjęła dwie uchwały:

 1. W sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych;
 2. W sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
  – Stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom      zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, a także zawodnikom zamieszkałym na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, którzy są członkami klubów mających siedzibę  poza Gminą Miejską Ciechocinek.
  – Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu, w którym zawodnik  jest zrzeszony, maksymalnie na okres roku kalendarzowego.
  – Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w  terminach: do 15 stycznia i do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego.
  – Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie do  31 października danego roku.
  – Z kolei przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia może nastąpić z  inicjatywy Burmistrza Ciechocinka, a także na wniosek Gminnej Rady Sportu lub  innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
  – W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub  wyróżnienie mogą być udzielone w innym terminie z inicjatywy Burmistrza  Ciechocinka

 

Informujemy, iż Burmistrz Ciechocinka przyznał stypendia sportowe zawodnikom, którzy złożyli stosowne wnioski, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 Uchwały Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka:

1. Milena Puchalska – TKS-T Budowlani Toruń – siatkówka: 100,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

2. Roksana Frączek – UKS „Jedynka” Ciechocinek – tenis ziemny: 150,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

3. Szymon Ostrowski – KS „Lider” Włocławek – piłka nożna: 100,00 złotych miesięcznie okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

4. Przemysław Deręgowski – „ALKS „Stal” Grudziądz – kolarstwo: 200,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

5. Oliwia Dziarska – UKS Kurort” Ciechocinek – pływanie: 100,00 złotych miesięcznie Sportu na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

6. Michał Kulpa – UKS „Kurort” Ciechocinek – pływanie: 200,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

7. Filip Matusiak – UKS „Kurort” Ciechocinek – pływanie: 100,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

8. Katarzyna Pyzdrowska – UKS „Ósemka” Siedlce – piłka siatkowa: 100,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

9. Filip Jędruszczak – BKS „Chemik” Bydgoszcz – piłka siatkowa: 150,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

10. Adam Milewski – BKS Chemik” Bydgoszcz – piłka siatkowa: 100,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

11. Jakub Kwiecień – UKS „SMS” Włocławek – piłka nożna: 100,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

12. Daniel Piotrowski – Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” – boks: 100,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

13. Jakub Szmajda – Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” – boks: 200,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

14. Jakub Zwierzchowski – BKS „Chemik” Bydgoszcz – piłka siatkowa: 200,00 złotych miesięcznie na okres 6 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian