Konserwacji, sprzątania i utrzymywania publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Ciechocinka w zaklejonej kopercie z napisem „ Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów”  w terminie do dnia 12.02.2018 r do godz. 10.00

    • Nr przetargu n/d

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian