INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA KADENCJI 2014 – 2018

 

Lp.

DATA

WNIOSKODAWCA

 INTERPELACJE, ZAPYTANIA , WOLNE WNIOSKI

 ODPOWIEDZI

1. 29 grudnia 2014r. Paweł Kanaś 1. Modernizacja nawierzchni ul. Zdrojowej.2. Pozyskanie karetki pogotowia dla miasta.3. Przebudowała skrzyżowania ulic Kopernika i Narutowicza. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
2. 29 grudnia 2014r. Jerzy Draheim 1. Sprawa bezdomności na terenie Ciechocinka.2. Znaki zakazu parkowania na ul. Żelaznej. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
3. 29 grudnia 2014r. Aldona Nocna 1. Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki.2. Funkcjonowanie karty dużej rodziny.3. Informacje dla w ramach systemu powiadamiania SMS-ego. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
4. 29 grudnia 2014r. Marcin Strych Rozbiórka pomnika Braterstwa Polskich i Radzieckich Żołnierzy. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
5. 29 grudnia 2014r. Tomasz Dziarski Nieczynne lampy w okolicach cmentarza komunalnego. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
6. 29 grudnia 2014r. Bartosz Różański Finał akcji poszukiwawczej zaginionej kuracjuszki. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
7. 29 grudnia 2014r. Anna Michalska 1. Ilość złożonych deklaracji dot. wywozu odpadów komunalnych.2. Dzikie wysypiska śmieci na terenie miasta.3. Zniszczona wiata przystanku autobusowego.4. Prace związane z budową alejek spacerowych w parku Zdrojowym. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
8. 29 grudnia 2014r. Marek Kuszyński Słupki ograniczające na chodniku w okolicach hali targowej Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
9. 9 lutego 2015r. Paweł Kanaś Koncepcja Marszałka Całbeckiego dot. odbudowy basenu termalno-solankowego Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
10. 9 lutego 2015r. Jerzy Draheim 1. Przycinka drzew przy drogach2. Respektowanie zakazu parkowania w rejonie skrzyżowania Widok-Zdrojowa.3. Namalowanie pasów na przejściu na ul. Żelaznej (na wprost budynku kina „Zdrój”) Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
11. 9 lutego 2015r. Włodzimierz Słodowicz Utworzenie placu zabaw w parku Zdrojowym Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
12. 9 lutego 2015r. Tomasz Dziarski 1. Sprawa sformułowania zapisu w budżecie miasta na 2015 r. dot. upowszechniania sportu.2. Uporządkowanie bałaganu na posesji przy ul. Stolarskiej 9.3. Usuwanie śliskości na chodnikach. Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
13. 9 lutego 2015r. Krzysztof Czajka Sprawa pozyskania nowego samochodu dla Policji Powiatowej. Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
14. 9 lutego 2015r. Aldona Nocna Na jakim etapie jest rewitalizacja parku Zdrojowego Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
15. 9 lutego 2015r. Marcin Strych 1. Czy sprawnie działa miejski monitoring?2. Sprawa utworzenia rady seniorów (inicjatywa Uniwersytetu dla Aktywnych) Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
16. 9 lutego 2015r. Marcin Zajączkowski 1. Czy jest możliwość zainstalowania sygnalizacji świetlnej dla bezpieczeństwa pieszych wychodzących z cmentarza parafialnego.2. Sprawa wykorzystania raportu dotyczącego badania atrakcyjności inwestycyjnej wszystkich obszarów województw i powiatów w Polsce. Ciechocinek znalazł się w ścisłej czołówce czterech najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do inwestowania. Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
17. 19 marca 2015r. Jerzy Sobierajski
 1. Komisja porządkowa w mieście.

Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
18. 19 marca 2015r. Bartosz Różański
 1. Możliwość budowy chodnika przy ul. Wiślanej.

 2. Budowa nawierzchni ażurowej na działce przy ul. Wołuszewskiej.

 3. Wspólna z Zarządem Powiatu realizacja inwestycji przy al. 700-lecia.

 4. Psi Pakiet przy bloku przy ul. Bema 23.

Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
19. 19 marca 2015r. Anna Michalska
 1. Nieuporządkowany teren po zakończonej inwestycji przy ul. Warzelnianej.
 2. Brak chodnika przy pasa dla pieszych przy Warzelni Soli.
 3. Rozjeżdżany pas zieleni na skrzyżowaniu przy ul. Warzelnianej.
 4. Nieuporządkowany teren wzdłuż parku Zdrojowego.
 5. Zadbanie o czystość latarń w mieście.
 6. Wyłożenie kostki z przeznaczeniem na parking przy „Pałacyku”.
 7. Niedbały płot od strony budynku Poczty Polskiej.
 8. Obawy mieszkańców o niezasadność zastosowania kostki granitowej w alejkach parku Zdrojowego.
Ad. 1. Odpowiedź na piśmie z 3 kwietnia 2015 r.- BR.030.3.2015Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
20. 19 marca 2015r. Paweł Kanaś
 1. Wykorzystanie wolnego terenu przy hali sportowej na potrzeby parkingu.
 2. Chaos komunikacyjny w pobliżu hali targowej.
 3. Przyczyny wysokiej ceny wody w budynkach CTBS.
 4. Jak taryfa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2015 r. dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków?
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.Ad. 3. Odpowiedź na piśmie z 27 marca 2015 r.- BR.030.1.2015
21. 19 marca 2015r. Krzysztof Czajka
 1. Uporządkowanie terenu wzdłuż tężni
  nr 1.
 2. Wnioski NIK, która kontrolowała działalność Spółki MPWiK.
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
22. 19 marca 2015r. Jerzy Draheim
 1. Wycinka drzew w pobliżu cmentarza komunalnego.
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
23. 19 marca 2015r. Aldona Nocna
 1. Nieuporządkowany placyk obok MCK.
 2. Śmietniki przy wjeździe na teren Liceum Ogólnokształcącego.
 3. Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach rewitalizowanych.
 4. Usuwanie jemioły na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 2.
 5. Czy istnieje możliwość wprowadzania zakazu parkowania wzdłuż ulic w określone dni lub godziny w celu dokładnego uprzątnięcia ulic?
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
24. 19 marca 2015r. Tomasz Dziarski
 1. Czy wystąpiły jakieś okoliczności, które sprawiły, że dofinansowano klub sportowy CKS „Zdrój” niezgodnie z uchwałą?
 2. Kiedy zafunkcjonuje punkt konsultacyjny dot. pomocy ofiar przemocy w rodzinie?
 3. Pomoc dla klubu „Amozonek” w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej.
 4. Otwarty przepust przy al. 700-lecia oraz docelowe rozwiązanie istniejącego problemu.
 5. Ciężki sprzęt i zniszczenia kostki granitowej w parku Zdrojowym.
 6. Zbyt mała ilość zajęć profilaktycznych przez placówki szkolne.
Ad.1- Odpowiedź na piśmie z 23 marca 2015 r.- BR.030.4.2015Ad. 4.- Odpowiedź na piśmie z 31 marca 2015 r.- BR.030.2.2015Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
25. 19 marca 2015r. Marcin Strych
 1. Jaka jest możliwość przebudowy nawierzchni ul. Widok?
 2. Monitorowanie wylęgu komarów i meszek przed sezonem letnim.
 3. Wycinka żywopłotu w pasie drogowym ul. Żytniej.
 4. Przestawienie kosza na śmieci spod tablicy umieszczonej na budynku MCK.
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
26. 19 marca 2015r. Marcin Zajączkowski
 1. Zaawansowanie rozmów Spółdzielni Mieszkaniowej ze Spółką MPEC w sprawei
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
27. 25 maja 2015r. Bartosz Różański
 1. Przebieg inwestycji na ul. 700-lecia.
 2. Zakończenie wymiany latarń przy ul. Broniewskiego.
 3.  Organizacja miejskiego Dnia Dziecka.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
28. 25 maja 2015r. Krzysztof Czajka
 1. Wał wsteczny przy ul. Warzelnianej- utrata funkcji przeciwpowodziowej.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
29. 25 maja 2015r. Marcin Strych
 1. Wycinka drzew w pasach drogowych.
 2. Brak  przewodnika turystycznego w Biurze Promocji.
 3. Wsparcie finansowe dla zespołów „Ajki” i Creep Team.
 4. Sekcja koszykówki i siatkówki działające w OSiR.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
30. 25 maja 2015r. Tomasz Dziarski
 1. Nieprawidłowości w rozstrzygnięciu komisji konkursowej dot. dotacji na upowszechnianie sportu.
 2. Przywrócenie stosunków wodnych na działkach między ul. Brzozową a al. 700-lecia.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
31. 25 maja 2015r. Paweł Kanaś
 1. Nieszczęśliwy wypadek na deptaku nieopodal Alei Sław.
 2. Pomysł utworzenia żywego pomnika przyrody.
 3. Rozwiązanie problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu Zdrojowa- Narutowicza.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
32. 25 maja 2015r. Jerzy Draheim
 1. Czyszczenie chodników i ścieżek rowerowych z chwastów.
 2. Inwestycje drogowe i związane z nimi zanieczyszczone ulice.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
33. 25 maja 2015r. Marek Kuszyński
 1. Wyprowadzenie ruchu autobusów z centrum miasta.
 2. Zwiększenie ilości godzin j. angielskiego w przedszkolach.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
34. 25 maja 2015r. Aldona Nocna
 1. Prace nad herbem Ciechocinka.
 2. Bałagan na placyku przy MCK.
 3. Utrzymanie zieleni na terenie wokół Teatru Letniego.
 4. Problem z parkowanie wokół Urzędu Miejskiego oraz szkoły.
 5. Śmietnik na terenie wokół Liceum Ogólnokształcącego.
 6. Czy jest możliwość odnowienia figurki Matki Boskiej?
 7. Kwestia badania gruntu łąki wokół campingu na ul. Kolejowej.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
35. 15 czerwca 2015r. Paweł Kanaś
 1. Dot. odpowiedzi Burmistrza na pismo r. P. Kanasia, występującego w imieniu Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej (wynagrodzenie Prezesa CTBS i koszty c.o. i c.w. W SM).
 2. Sprawa ewentualnej likwidacji Posterunku Policji w Ciechocinku.
 3. Sprawa podjęcia działań w celu utrzymania świątecznej i nocnej pomocy lekarskiej w Ciechocinku (obecny kontrakt wygasa z końcem roku).
 4. Brak strategii dla Ciechocinka oraz lokalnego programu rewitalizacji.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
36. 15 czerwca 2015r. Jerzy Sobierajski
 1. Sprawa egzekwowania przez policję nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, szczególnie zakazu parkowania na ul. Widok, Mickiewicza oraz skrzyżowanie ulic: Widok, Zdrojowa, Przejazd.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
37. 15 czerwca 2015r. Bartosz Różański
 1. Przewidywany termin zakończenia remontu nawierzchni ul. Zdrojowej.
 2. Na jakim etapie jest opracowanie projektu przebudowy układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Wołuszewskiej, Kościuszki i Warzelnianej.
 3. Kiedy nastąpi zakończenie II etapu rewitalizacji parku Zdrojowego (w tym kręgielnia, korty).
 4. Czy zniszczone podczas realizacji przebudowy nawierzchni ul. Nieszawskiej i al. 700-lecia, fragmenty chodnika oraz zniszczona ścieżka rowerowa w wyniku odprowadzenia wody, zostaną naprawione i przywrócone do stanu pierwotnego, na czyj koszt.
 5. Czy udało się znaleźć porozumienie z Panią wójt gminy Raciążek w sprawie wykonania odwodnienia drogi położonej na granicy Ciechocinka i Raciążka, przy której mieszkają Ciechocinianie.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
38. 15 czerwca 2015r. Jerzy Draheim
 1. Dopilnowanie naprawy ścieżki rowerowej po inwestycji związanej z przebudową al. 700-lecia.
 2. Sprawa zasięgnięcia informacji o ewentualnej likwidacji ciechocińskiego Komisariatu Policji.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
39. 15 czerwca 2015r. Izabela Kowacka
 1. Problemy komunikacyjne na ul. Ogrodowej (przejezdność, częściowy brak chodnika).
 2. Rozważenie zlikwidowania pierwszeństwa skrętu z ul. Ogrodowej w Osiedlową.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
40. 15 czerwca 2015r. Tomasz Dziarski
 1. Sprawa przywrócenia stosunków wodnych w rejonie ul. Brzozowej.
 2. dofinansowania klubu sportowego CKS „Zdrój”:
  – finansowanie z dotacji ekwiwalentu za pranie dla piłkarzy,
  – opłaty za wynajem hali i obiektów sportowych na stadionie.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
odpowiedź na piśmie z dnia 3 lipca br. Nr BR.030.8.2015. (943 KB)
41. 15 czerwca 2015r. Anna Michalska
 1. Mała dbałość o tereny zielone (rozpatrzenie możliwości zatrudnienia ogrodnika miejskiego).
 2. Zniszczone chodniki i krawężniki przy realizacji inwestycji „II etap rewitalizacji parku Zdrojowego”.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
42. 15 czerwca 2015r. Aldona Nocna
 1. Sprawa herbu Ciechocinka.
 2. Sprawa śmietnika znajdującym się między hotelem Müllera, a terenem ciechocińskiego liceum.
 3. Ile pieniędzy przeznaczono dotąd na roboty dodatkowe związane z zadaniem II etap rewitalizacji parku Zdrojowego?
 4. Ile kotów zostało wysterylizowanych w br. jaka jest procedura wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dostarczania rannych zwierząt do weterynarza, z którym została podpisana umowa.
 5. Sprawa drożności ścieżki rowerowej na odcinku między ul. Zdrojowa i ul. Mickiewicza (kawiarenka i stragan zlokalizowane zbyt blisko ścieżki).
 6. Sprawa nieodpowiedniego zachowania przedstawiciela Burmistrza w Gminnej Radzie Sportu, jego rezygnacja z pracy w Radzie i ewentualne powołanie nowego członka.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
43. 15 czerwca 2015r. Krzysztof Czajka
 1. Czy był całkowity odbiór prac związanych z zagospodarowaniem skweru za Teatrem Letnim (uwagi do jakości nawierzchni, nieczynne 4 kurtyny).
 2. Czy istniej możliwość oczyszczenia rowów przy ul. Wołuszewskiej?
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
44. 15 czerwca 2015r.  Marcin Strych
 1. Sprawa nieporządku na działce przyległej do posesji położonej przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Bema.
 2. Jakie konkretnie zadania zostały przedłożone do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego i jaka jest przewidziana wysokość finansowania?
 3. Brak Lokalnej Strategii Rozwoju.
 4. Brak w strukturze Urzędu osoby, która zajmowałaby się projektami, pozyskiwaniem środków i aplikowaniem o środki finansowe z UE.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
45. 15 czerwca 2015r. Marcin Zajączkowski
 1. Sprawa ekwiwalentu za urlop dla Burmistrza Leszka Dzierżewicza.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
46. 15 czerwca 2015r. Włodzimierz Słodowicz
 1. Zadaszenie przeciwsłoneczne w muszli koncertowej.
 2. Brak ławek i koszy na ul. Jana Pawła II i Kolejowej do pl. Gdańskiego oraz wzdłuż chodnika prowadzącego od parkingu do ul. Wołuszewskiej.
 3. Brak tabliczki z nazwą ul. Kolejowej przy parkingu i campingu.
 4. Dlaczego ul. Kolejowa rozwidla się w „procę’; rozważyć możliwość nadania jej nowej nazwy, np. Konstantego Wolickiego.
 5. Czy będą nowe kosze w parku Zdrojowym?
 6. Rozważenie możliwości ustawienia stolików w altankach w parku Zdrojowym.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
47. 15 czerwca 2015r. Marek Kuszyński
 1. Rozważenie możliwości zacienienia widowni przed muszlą koncertową.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
48. 15 czerwca 2015r. Anna Michalska
 1. Uzupełnienie lip krymskich w parku Zdrojowym.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
49. 14 września 2015r. Bartosz Różański
 1. Zakończenie inwestycji na ul. Sportowej.
 2. Wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym dot. budowy nawierzchni  ul. 700-lecia.
 3. Czy planowane są kolejne inwestycje mieszkaniowe?
 4. Plany właścicieli terenu, na którym znajduje się basen termalno-solankowy.
Ad.1, 2 i 3.Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.18.2015(472 KB)
Ad. 4.Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października Nr BR.030.28.2015 (472 KB)
50. 14 września 2015r. Paweł Kanaś
 1. Analiza audytu Spółki „Ekoskład” oraz wnioski ze sprawozdania.
 2. Czy ustalono sprawców kradzieży łabędzi z parku Zdrojowego?
 3. Niezabezpieczone szczątki znalezione przy wale przeciwpowodziowym.
Ad. 1.Odpowiedź na piśmie z dnia 28 września br. Nr BR.030.1.9.2015 (943 KB)
Ad. 2.Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.18.2015(472 KB)
Ad. 3. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września Nr BR.030.11.2015 (943 KB)
51. 14 września 2015r. Izabela Kowacka
 1. Zbliżająca się kontraktacja na usługi opieki zdrowotnej świątecznej i nocnej.
Ad. 1.Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.10.2015(35 KB)
52. 14 września 2015r. Tomasz Dziarski
 1. Brak właściwego oznakowania przy cmentarzu komunalnym.
 2. Ubytki w jezdni przy siedzibie spółki „Ekociech” oraz panujący tam uciążliwy hałas.
 3. Czy stosowne jest przywrócenie stosunków wodnych przy ul. Brzozowej.
 4. Opuszczona studzienka na skrzyżowaniu ul. Zdrojowa i ul. Ogrodowej.
 5. Brak porządku na terenie parku Tężniowego (uzupełnienie nasadzeń).
 6. Egzekwowanie zapisów ustawy uzdrowiskowej  w zakresie warunków środowiskowych i estetyki miasta.
Ad.1,2 i 4. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr .BR.030.22.2015(39 KB)
Ad.3,5 i 6. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września br. Nr BR.030.15.2015(1886 KB)
53. 14 września 2015r. Jerzy Draheim
 1. Parkowanie samochodów na terenie parku Zdrojowego podczas organizacji imprez w muszli koncertowej.
 2. Interwencje w sprawie handlu wzdłuż ulicy Zdrojowej.
Ad. 1. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września br. Nr BR.030.13.2015 (472 KB)
Ad.2. Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października br Nr BR.030.24.2015 (62 KB)
54. 14 września 2015r. Krzysztof Czajka
 1. Sprawa wyłudzonych 200 tys. złotych z budżetu gminy.
 2. Analiza połączenia wszystkich spółek miejskich.
 3. Likwidacja hałasu ze stoisk wokół placu Gdańskiego oraz śmieci wokół pawilonów handlowych.
 4. 4. Sprawa cięć kasztanowców.
Ad. 1 i 4. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.19.2015(472 KB)
Ad. 2. Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października br. Nr BR.030.27.2015(34 KB)
Ad. 3. Odpowiedź na piśmie z 29 września 2015 r. Nr BR. 030.30.2015(943 KB)
55. 14 września 2015r. Marcin Strych
 1. Fetor na zapleczu spółki „Ekociech”.
 2. Zły stan ścieżek rowerowych.
 3. Osadzenie studzienek poniżej poziomu asfaltu na ul. Nieszawskiej.
 4. Uszkodzone ogrodzenie przy nieruchomości na ul. Wojska Polskiego 14.
 5. Usunięcie wiatrołomu przy ul. Wojska Polskiego 14.
 6. Usunięcie uszkodzonego konaru przy Publicznym Gimnazjum.
Ad. 1 i 6. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września br. Nr BR.030.12.2015.(472 KB)
Ad. 4. Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października br. Nr BR.030.23.2015.(943 KB)
Ad. 2, 3 i 5. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.20.2015 (472 KB)
56. 14 września 2015r. Aldona Nocna
 1. Sprawa alejek w parku Tężniowym.
 2. Obchody związane 180-leciem uzdrowiska i miasta oraz towarzyszące  inne uroczystości.
Ad. 1. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.29.2015.(943 KB)
Ad. 2. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.25.2015.(472 KB)
57. 14 września 2015r. Marek Kuszyński
 1. Gdzie planowana jest modernizacji i budowa nowego oświetlenia?
Ad. 1. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.21.2015(472 KB)
58. 14 września 2015r. Marcin Zajączkowski
 1. Zmiana struktury organizacyjnej Komisariatu Policji.
 2. Opracowanie zmian w organizacji ruchu w celu stworzenia nowych miejsc parkingowych.
 3. Co z realizacją zapisów zawartych w ustawie „krajobrazowej”.
Ad.1. Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października br. Nr BR.030.26.2015(472 KB)
Ad. 2. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. BR.030.17.2015 (472 KB)
Ad. 3. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września Nr br. BR.030.14.2015 (1414 KB)
59. 30 listopada 2015r. Paweł Kanaś
 1. Czy wał przeciwpowodziowy jest prawidłowo przebudowywany?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
60. 30 listopada 2015r. Bartosz Różański
 1. Czy istnieje szansa wspólnej realizacji nawierzchni odcinka ul. Wołuszewskiej wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
 2. Czy prace drogowe na ul. Słońskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem.
 3. Jak wyglądają rozmowy pomiędzy Agencją Rynku Rolnego dotyczące pozyskania gruntów przez miasto przy ul. Warzelnianej?
 4. Jak wyglądają przygotowania miasta do sezonu zimowego i świątecznego?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
61. 30 listopada 2015r. Jerzy Draheim
 1. Problem wystawiania przez mieszkańców worków z    odpadami segregowanymi poza teren posesji (nieestetycznie).
 2. Co dalej z Komisariatem Policji w Ciechocinku?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
62. 30 listopada 2015r. Marcin Strych
 1. Jakie propozycje zgłosiła Gmina Miejska Ciechocinek do Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania?
 2. Czy są jakieś nowe fakty w sprawie basenu termalno-solankowego?
 3. Kto w roku przyszłym będzie zajmował się monitorowaniem wałów przeciwpowodziowych, sytuacji lodowej na Wiśle i zabezpieczaniem tego terenu?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
63. 30 listopada 2015r. Anna Michalska
 1. Sprawa trudnej sytuacji mieszkaniowej Pani M. samotnej matki z trójką dzieci, w tym jedno dziecko niepełnosprawne (konieczność wymiany okien, uszkodzony grzejnik)
 2. Sprawa przebudowy ul. Słońskiej (rozkopana w całości, a realizacja miała być 2-etapowa)
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
64. 30 listopada 2015r. Tomasz Dziarski
 1. rozważenie możliwości zatrudnienia na etacie w Urzędzie Miasta Ciechocinek osoby zajmującej się tworzeniem programów unijnych.
 2. Udostępnienie pomieszczenia dla Stowarzyszenia „Amazonki”.
 3. Uszkodzona studzienka telekomunikacyjna przy ul. Nieszawskiej.
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
65. 30 listopada 2015r. Aldona Nocna
 1. Ile studzienek na ul. Zdrojowej było źle osadzonych i czy to jest wykonywane w ramach gwarancji?
 2. Co dalej ze „Zdrojem Ciechocińskim”, kto zajmie się redagowaniem?
 3. Jak wyglądają rozmowy w sprawie zaopatrzenia w wodę, zmiany dostawcy wody dla Ciechocinka?
 4. Jakie są efekty wizyty Burmistrza w Rosji?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
66. 29 grudnia 2015 r. Paweł Kanaś
 1. Nowe stawki podatku „za ruiny”.
 2. Procedura wprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 3. Przyszłość kompleksu po danym Hotelu Mulerra.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
67. 29 grudnia 2015 r. Marcin Strych
 1. Zaawansowanie prac przy inwestycji „Przebudowa ul. Słońskiej”.
 2. Przeniesienie przystanku PKS z ul. Kopernika.
 3. Plan gospodarki niskoemisyjnej.
 4. Powołanie komitetu dot. obchodów 180-lecia uzdrowiska.
 5. Możliwość wykonania opracowania-audytu rowów melioracyjnych na terenie miasta.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
68. 29 grudnia 2015 r. Izabela Kowacka
 1. Spraw uregulowania handlu na ulicach miasta.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
69. 29 grudnia 2015 r. Tomasz Dziarski
 1. Przydział lokalu dla pań ze Stowarzyszenia „Amozonek”.
 2. Kwestia zminimalizowania wycinki drzew w mieście.
 3. Odpowiedź NSA w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na ul. Brzozowej.
 4. Wyregulowanie studzienek na ul. Nieszawskiej.
 5. Sprawa udostępnienia list uczestników zajęć sportowych członkom Komisji Oświaty.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
70. 29 grudnia 2015 r. Krzysztof Czajka
 1. Oświetlenie wokół pomnika Stanisława Staszica.
 2. Oznaczenia fragmentu dawnych torów kolejowych.
 3. Rozwiązanie problemu parkowania w okolicy Szkoły Podstawowej.
 4. Oddalenie skargi kasacyjnej WSA dot. bezczynności Burmistrza Ciechocinka złożonej przez spółkę Termy Ciechocinek.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
71. 29 grudnia 2015 r. Jerzy Draheim
 1. 1. Demontaż eternitu na terenie miasta oraz informacja dla mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinasowania.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
72. 29 grudnia 2015 r. Aldona Nocna
 1. Wykorzystanie budynku kręgielni w parku Zdrojowym.
 2. Zmiana organizacji ruchu w pobliżu poczty i przeniesienie postoju dorożek.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
73. 29 grudnia 2015 r. Anna Michalska
 1. Zniszczenia altanek w parku Zdrojowym.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
74. 29 grudnia 2015 r. Marcin Zajączkowski
 1. Skorzystanie Gminy Miejskiej Ciechocinek z programów dofinasowania dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2020.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
75. 22 lutego 2016r. Bartosz Różański
 1. Prośba o informację z przebiegu spotkania z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezesem PUC, które odbyło się w celu podpisania trójstronnego porozumienia w sprawie utworzenia nowego podmiotu – jednostki kultury, który realizował będzie zadania w zakresie ochrony obiektów zabytkowych, między innymi tężni i warzelni soli.
 2. Czy doszło do spotkania ze spółką „Termy Ciechocinek” i czy są jakieś ustalenia?
 3. Na jakim etapie są procedury przetargowe i kiedy jest przewidziany termin rozpoczęcia i zakończenia zadania związanego z wspólną z Powiatem realizacją budowy nawierzchni al. 700-lecia?
 4. Na jakim etapie jest remont ul. Słońskiej? Kiedy jest planowane zakończenie tej inwestycji?
 5. Czy Pan Burmistrz przewiduje w sezonie letnim wybudowanie nawierzchni na terenie siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Tężniowej?
 6. Czy podjęte już zostały jakieś działania związane z budową wodnego placu zabaw, kiedy może się rozpocząć ta realizacja?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
76. 22 lutego 2016r. Marcin Strych
 1. Rządowy program 500+, jak do tego gmina się przygotowuje?
 2. Sprawa montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Narutowicza; na jakim etapie jest realizacja?
 3. Obchody Roku Jubileuszowego; czy można zgłaszać kolejne pomysły, czy jest to jeszcze katalog otwarty? Jakie wynagrodzenie i na jakich zasadach została zatrudniona Pani koordynator?
 4. Czy zostało wystosowane pismo do Kancelarii Prezydenta z zaproszeniem/prośbą o honorowy patronat obchodów Roku Jubileuszowego dla Ciechocinka?
 5. Sprawa organizacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku w br.
 6. Sprawa nawierzchni ul. Słowackiego (na wysokości od ul. Żytniej do ul. Bema); kwestia ewentualnego wywłaszczenia.
 7. Czy są już plany dot. obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.
 8. Informacje o SMS-owym systemie informowania mieszkańców o wydarzeniach w mieście.
 9. Sprawa ewentualnego utworzenia schroniska dla zwierząt przez ZGZK na terenie powiatu. które obsługiwałoby również Gminę Miejską Ciechocinek.
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
77. 22 lutego 2016r. Tomasz Dziarski
 1. Czy Urząd podjął działania dotyczące ustawy krajobrazowej?
 2. Sprawa wypoziomowania studzienek deszczowych na odcinku ul. Nieszawskiej.
 3. Na jakim etapie znajduje się postępowanie administracyjne dotyczące złożonego przez Burmistrza wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, które zostało złożone do Naczelnego Sądu Administracyjnego?
 4. Sprawa braku odpowiedzi na pismo mieszkańców ul. Brzozowej z 2011 r dotyczące przywrócenia stosunków wodnych.
 5. Sprawa wadliwie podłączonej kanalizację na ul. Konopnickiej (pensjonat „Maria”).
 6. Dlaczego do tej pory nie została zainstalowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza i Kopernika? Termin jej zainstalowania miał przypaść na okres jesieni 2015 roku.
 7. Czy zostały podjęte działania dotyczące programów związanych z gospodarką niskoemisyjną?
Pozostałe odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
78. 22 lutego 2016r. Izabela Kowacka
 1. Czy Urząd Miejski zamierza wystąpić do Wojewody w sprawie prośby o usytuowanie punktu ratownictwa medycznego w Ciechocinku?
 2. Czy w związku z tym, że za 2 lata będziemy musieli opracowywać operat uzdrowiskowy, Urząd Miejski przewiduje stworzenie komórki do spraw uzdrowiskowych?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
79. 22 lutego 2016r. Krzysztof Czajka
 1. Co dalej z ewentualnym przejęciem gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych?
 2. Co z mieszkańcami budynku komunalnego znajdującego się przy ul. Widok 3? Na ostatniej komisji o to pytałem, można by było parę słów na ten temat powiedzieć, żeby troszeczkę mieszkańców uspokoić.
 3. Sprawa posprzątania działki przyległej do parkingu znajdującego się przy cmentarzu parafialnym (własność prywatnych przedsiębiorców).
 4. Pytanie skierowane do Pani Prezes Buchalskiej: na jakim etapie są aktualnie prace związane z budową kolektora wzdłuż ul. Wołuszewskiej?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r. oraz odpowiedzi pisemne :
80. 22 lutego 2016r. Anna Michalska
 1. Sprawa pisma mieszkańców ul. Nieszawskiej 149 dotyczącego konduktów pogrzebowych; ewentualne rozważenie stworzenia parkingu i otwierania bramy, przynajmniej na czas konduktów pogrzebowych, od strony ul. Nieszawskiej.
 2. Zaśmiecone pobocza ul. Solnej i Warzelnianej – prośba o interwencję i posprzątanie.
 3. Luźne spoiny w murkach przed kinem „Zdrój” – wyegzekwowanie poprawek gwarancyjnych.
 4. Na jakim etapie są rozmowy z Agencją Rynku Rolnego odnośnie przejęcia działek przez miasto (rejon ul. Warzelnianej).
 5. Dziki parking przy ul. Zdrojowej ogrodzony bardzo brzydką blachą, w strefie „A”, centrum miasta. Czy to powinno tak wyglądać i czy ten parking w ogóle powinien mieć rację bytu w tym miejscu?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
81. 22 lutego 2016r. Paweł Kanaś
 1. Czy Burmistrz zamierza wszcząć procedurę wywłaszczeniową gruntów pod urządzenie ulicy Ogrodowej?
 2. Czy cos się dzieje w sprawie obniżenia kosztów podgrzania wody przez spółkę „Ekociech”? Miała być również dokonana analiza finansowa przez „Ekociech” i Spółdzielnię Mieszkaniową na wycenę kotłowni.
 3. Ile kosztuje wynajęcie sali na spotkanie firmowe w naszym Urzędzie? Miało takie miejsce 10 lutego 2016 r. o godz. 18.00.
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
82. 22 lutego 2016r. Aldona Nocna
 1. Jaki jest postęp prac związanych z opracowaniem herbu Ciechocinka?
 2. Niewłaściwy herb Ciechocinka blokuje od wielu lat przyznawanie medalu Stanisława Staszica. Czy można zawrzeć w opisie że z tyłu nie jest to herb miasta, tylko tężnia? Może należy opracować np. medal im. Wolickiego?
 3. Naprawa wjazdu (stanowiącego fragment chodnika) do nieruchomości przy ul. Mickiewicza 20 oraz przy dawnym wjeździe do głównego wejścia „Wiarusa”.
 4. Kto i według jakich kryteriów wybiera osoby, których gwiazda ma być w Alei Sław w ul. Armii Krajowej?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
83. 22 lutego 2016r. Marek Kuszyński
 1. Sprawa chodnika naprzeciwko stacji benzynowej przy ul. Kopernika. Czy zostały podjęte rozmowy z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie?
 2. Ul. Stawowa (odcinek, na którym nie ma asfaltu) – prośba o wyrównanie i ewentualne rozważenie kwestii wywłaszczenia.
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
84. 22 lutego 2016r. Marcin Zajączkowski
 1. Podczas konsultacji społecznych jednym z wniosków była kwestia zmian organizacji ruchu w centrum miasta. Kiedy Pan Burmistrz zamierza zainicjować rozmowy na ten temat?
 2. Na jakim etapie jest uregulowanie własności gruntu, na którym znajduje się główna przepompownia solanki na ul. Staszica?
 3. Na jakim etapie są prace dot. przyjęcia Strategii Rozwoju Uzdrowiska na lata 2015-2020.
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
84. 31 marca 2016r. Aldona Nocna
 1. Sprawa renowacji pomnika Romana Ignatowskiego na cmentarzu w Raciążku.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
86. 31 marca 2016r. Marcin Strych
 1. Problem dot. barierki dla niepełnosprawnych w szalecie miejskim w parku Zdrojowym.
 2. Drastyczny przypadek ogławiania drzew na terenie miasta.
 3. Wynik rekrutacji do przedszkoli samorządowych.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
87. 31 marca 2016r. Paweł Kanaś
 1. Zmiany w prawie zamówień publicznych a przetarg na odbiór odpadów komunalnych.
 2. Przygotowanie gminy do realizacji Programu 500+.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
88. 31 marca 2016r. Krzysztof Czajka
 1. Kiedy gmina przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w okolicy ul. Sportowej?
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
89. 31 marca 2016r. Marek Kuszyński
 1. Ewentualna obniżka cen za odbiór odpadów segregowalnych dla rodzin wielodzietnych oraz jej skutki finansowe?
 2. Problemu mieszkańców bloków przy ul. Nieszawskiej 149 (nieczynny domofon, gasnące lampy oraz nieporządek wokół pojemników na śmieci)
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.Ad.89.2.-Odpowiedź pisemna z 18 kwietnia 2016 r.-DN.1660.2016 (2829 KB)
90. 31 marca 2016r. Jerzy Draheim
 1. Przegląd urządzeń na placach zabaw i ogródkach jordanowskich.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
91. 31 marca 2016r. Bartosz Różański
 1. Czy jest możliwa budowa  parkingu  przy cmentarzu parafialnym?
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
92. 31 marca 2016r. Anna Michalska
 1. Brak koszy wzdłuż ul. Warzelnianej i Solnej.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
93. 31 marca 2016r. Marcin Zajączkowski
 1. Jakie czynniki wpływają na wysoką cenę ścieków solankowych w mieście?
 2. Efekt ekonomiczny połączenia spółek „Ekociech” i MPEC.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
Ad.93.2. Odpowiedź na piśmie BR.030.9.2016 z dnia 15.04.2016 r(943 KB)
94. 30 maja 2016 r. Paweł Kanaś
 1. Informacje o organizacji Dziennego Domu Pobytu
Odpowiedź na piśmie z dnia 15.06.2016 r. Nr BR.030.18.2016 (972 KB)
+ uzupełniająca odpowiedź z dnia 23.09.2016 r. Nr BR.030.18.1.2016(80 KB)
95. 30 maja 2016 r. Bartosz Różański
 1. Informacja o wymianie nawierzchni siłowni i placu zabaw w parku Tężniowym.
 2. 2. Informacja o wymianie latarni na ul. Wesołej i Wołuszewskiej
Odpowiedzi na piśmie z dnia 08.06.2016 r. Nr BR.030.16.2016 (735 KB)
96. 30 maja 2016 r. Marek Kuszyński
 1. Proces rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
 2. Czy jest możliwość utworzenia strefy kibica na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Odpowiedź na piśmie z dnia 15.06.2016 r. Nr BR.030.13.2016.(1076 KB)
Odpowiedź na piśmie z dnia 13.06.2016 r. Nr BR.030.12.2016(1177 KB)
97. 30 maja 2016 r. Anna Michalska
 1. Zły stan trawników w parku Zdrojowym (po rewitalizacji).
Odpowiedź na piśmie z dnia 14.06.2016 r. Nr BR.030.19.2016 (813 KB)
98. 30 maja 2016 r. Tomasz Dziarski
 1. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Kopernika i Narutowicza.
 2. Powód i przyczyny wycięcia dwóch starych drzew przy kościele, od ul. Piłsudskiego.
 3. Kto w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku będzie
  odpowiedzialny za przygotowywanie programów
  związanych z gospodarką niskoemisyjną?
 4. Dlaczego klomb na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa,
  Widok i Narutowicza jest nieobsadzony kwiatami?
Ad. 1 – Odpowiedź na piśmie z dnia 08.06.2016 r. Nr BR.030.15.2016 (845 KB)
Ad. 2, 3 i 4 – Odpowiedzi na piśmie z dnia 17.06.2016 r. Nr BR.030.20.2016(1425 KB)
99. 30 maja 2016 r. Krzysztof Czajka
 1. Czy jesteśmy po przeglądzie urządzeń na placach zabaw i czy wszystko z tymi urządzeniami jest w porządku?
 2. Na jakim etapie jest sprawa przestawienia postoju dorożek?
Odpowiedź na piśmie z dnia 15.06.2016 r. Nr BR.030.14.2016(1838 KB)
Odpowiedź na piśmie z dnia 08.06.2016 r. Nr BR.030.17.2016 (702 KB)
100. 30 maja 2016 r. Aldona Nocna
 1. Na jakim etapie jest przygotowanie projektu nowych insygniów miasta?
 2. Czy nie warto by było, aby przy figurze Matki Boskiej Ciechocińskiej była tablica informacyjna (łącznie z informacją, że ku czci tej Matki Boskiej Ciechocińskiej Feliks Nowowiejski skomponował pieśń do słów p. Mączyńskiej-Czeskiej).
 3. Remont nagrobka Romana Ignatowskiego.
Odpowiedź na piśmie z dnia 14.06.2016 r. Nr BR.030.11.2016 (648 KB)
Ad. 2 i 3 – Odpowiedź na piśmie z dnia 15.06.2016 r. Nr BR.030.19.2016(1110 KB)
+ uzupełniająca odpowiedź do pkt 3 Nr BR.030.1.9.1.2016 z dnia 23.09.2016 r. (204 KB)
101. 20 czerwca 2016 r. Marek Kuszyński
 1. Zmiany w Statucie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej oraz konsekwencję w związku z ewentualnym odstąpieniem Gminy od członkostwa w Związku.
 2. Słaba pozycja Gminy Ciechocinek dot. wykorzystania środków z funduszy unijnych.
101.2. Odpowiedź na piśmie z dnia 24.07.2016 r. Nr BR.030.27.2016 (198 KB)
Ad.101.2. Odpowiedź na piśmie z dnia 24.07.2016 r. Nr BR.030.25.2016 (410 KB)
102. 20 czerwca 2016 r. Anna Michalska
 1. Sprawa uatrakcyjnienia woliery w parku Zdrojowym i jej okolicy.
Odpowiedź na piśmie z dnia 23.06.2016 r. Nr BR.030.22.2016 (55 KB)
103. 20 czerwca 2016 r. Paweł Kanaś
 1. Udział Gminy Ciechocinek w konkursach i projektach edukacyjnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski.
 2. Stan prawny działek położonych przy ul. Lipnowskiej.
 3. Sprawa przelania pieniędzy na niewłaściwe konto bankowe.
 4. Czy są wyroki w  sprawa nieprawidłowości w Przedszkolu Samorządowym „Bajka”?
Odpowiedź na piśmie z dnia 23.06.2016 r. Nr BR.030.21.2016 (71 KB)
II strona odpowiedzi (518 KB)Ad. 103.2.3.4.Odpowiedź na piśmie z dnia 24.06.2016 r. Nr BR.030.23.2016(73 KB)
104. 20 czerwca 2016 r. Krzysztof Czajka
 1. Rozmowy z Agencja Nieruchomości Rolnych na temat przejęcia działek przy ul. Warzelnianej.
 Odpowiedź na piśmie z dnia 1.07.2016 r. Nr BR.030.26.2016 (437 KB)
105. 20 czerwca 2016 r. Marcin Zajączkowski
 1. Czy gmina Ciechocinek bierze udział w konkursie  dot. rewitalizacji obszarów zdegradowanych organizowanym przez Urząd Marszałkowski? W jakim zakresie?
Odpowiedź na piśmie z dnia 24.06.2016 r. Nr BR.030.24.2016 (75 KB)
106. 19 września 2016 r. Bartosz Różański
 1. Dot. udzielenia informacji odnośnie przeniesienia przystanku autobusowego z ul. Kopernika na ul. Wołuszewską, w miejsce parkingu „Centrum”.
 2. Czy funkcjonuje już nowy podmiot – jednostka kultury, który realizował będzie zadania w zakresie ochrony obiektów zabytkowych, między innymi tężni i warzelni soli?
 3. Co dalej odnośnie przejęcia i rewitalizacji terenów po tzw. byłym basenie, czy są już jakieś nowe ustalenia?
 4. Na jakim etapie jest rewitalizacja deptaka na ul. Tężniowej i terenów im przyległych?
 5. Przybliżenie inwestycji pn. „Budowa wodnego placu zabaw”.
Odpowiedzi w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
107. 19 września 2016 r. Marcin Strych
 1. Dot.  informacji w sprawie basenu termalnosolankowego.
 2. Dot. informacji w sprawie budżetu obywatelskiego.
 3. Dot. informacji w sprawie realizowanej inwestycji związanej z przebudową wału przeciwpowodziowego.
 4. Na czyj wniosek planowana jest instalacja bramy wjazdowej na teren nieruchomości przy ul. Słońskiej 2b i 2c, czy można od tego odstąpić i czy sprawa była konsultowana z mieszkańcami?
Ad.1. Odpowiedź pisemna z dnia 10.10.2016 r. Nr BR.0003.32.2016(132 KB)
Ad.2. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
Ad.3. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.Ad.4. Odpowiedź na piśmie z dnia 26.09.2016 r. Nr BR.0003.28.2016(221 KB)
108. 19 września 2016 r. Krzysztof Czajka
 1. Co z pozyskaniem działki od Agencji Nieruchomości Rolnych?
Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
109. 19 września 2016 r. Izabela Kowacka
 1. Sprawa odkupienia działki w celu urządzenia pasa drogowego ul. Ogrodowej.
Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
110. 19 września 2016 r. Tomasz Dziarski
 1. Sprawa gruntów przy ul. Warzelnianej od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 2. Ile wniosków w sprawie środków zewnętrznych złożyła Gmina Ciechocinek i jakie były skutki finansowe dla Gminy?
 3. Zabezpieczenie dodatkowych środków na szczepienia dla seniorów (wyjaśnienie wniosku Komisji Uzdrow./…/.
Ad.1. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 3.10.2016 r. Nr BR.0003.31.2016 (572 KB)Ad.3. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
111. 19 września 2016 r. Jerzy Draheim
 1. Na jakim etapie jest wykup gruntów pod urządzenie ul. Żytniej?
Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
112. 19 września 2016 r. Marek Kuszyński
 1. Dot. przedstawienia opinii prawnej o braku konieczności ogłaszania przetargu na dostawę wody w przypadku porozumienia międzygminnego w tej sprawie.
Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
113. 19 września 2016 r. Anna Michalska
 1. Kiedy i kto ewentualnie zajmie się sprawą wizerunku naszej woliery?
 2. Na jakim etapie są prace związane z budową sieci wodociągowej w ciągu ul. Wołuszewskiej. Czy zostanie to powiązane z budową sieci kanalizacyjnej, która ma być w tym samym czasie budowana w ciągu tej ulicy.
Ad.1. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 3.10.2016 r. Nr BR.0003.30.2016 (298 KB)
114. 19 września 2016 r. Paweł Kanaś
 1. Sprawa ul. Ogrodowej (wykup gruntów pod urządzenie drogi).
 2. Na jakim etapie obecnie przebiega reforma gospodarki cieplnej?
Ad.1. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 29.09.2016 r. Nr BR.0003.29.2016(158 KB)
115. 19 września 2016 r. Emil Ziółkowski
 1. Dot. zasad przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze.
 2. Dot. wycięcia drzewa przy Szpitalu Uzdrowiskowym Nr III im. dr. Markiewicza.
Odpowiedzi w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
116. 28 listopada 2016 r. Paweł Kanaś
 1. Wywłaszczenie gruntu pod urządzenie ul. Ogrodowej.
 2. Ustosunkowanie się do pisma w sprawie punktu ratownictwo medycznego.
 3. Rozliczenie kosztów budowy szaletu  w parku Zdrojowym.
Odpowiedź w protokole XXVI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r.
117. 28 listopada 2016 r. Krzysztof Czajka
 1. Sprawa programu gospodarki niskoemisyjnej.
 2. Sprawa utrudnionego wyjazdu i parkowania przy ul. Konopnickiej.
 3. Sprawa dot. budowy oświetlenia w końcowym odcinku ul. Wołuszewskiej.
Odpowiedź w protokole XXVI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r.
oraz odpowiedź pisemna BR.0003.34.2016 z 12.12.2016 r. (262 KB)
118. 28 listopada 2016 r. Tomasz Dziarski
 1. Decyzje w sprawie przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 2. Pojawienie się nowego inwestora a sprawa przejęcia  terenu dawnego basenu.
 3. Sposób wydatkowania pieniędzy przeznaczonych na inwentaryzacje rowów melioracyjnych.
 4. Podjęcie dodatkowych działań w sprawie programu gospodarki niskoemisyjnej  przez Burmistrza.
Odpowiedź w protokole XXVI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r.
119. 28 listopada 2016 r. Bartosz Różański
 1. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego- choinka i iluminacje świetlne.
Odpowiedź w protokole XXVI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r.
120. 28 listopada 2016 r. Marcin Strych
 1. Sprawa negocjacji  w sprawie przejęcia basenu termalno-solankowego.
Odpowiedź w protokole XXVI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r.
121. 28 listopada 2016 r. Jerzy Draheim
 1. Jakie są szanse przywrócenia 24-godzinnego dyżuru w ciechocińskim Komisariacie?
Odpowiedź w protokole XXVI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r.
122. 28 listopada 2016 r. Marek Kuszyński
 1. Sprawa zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
 2. Zmiana organizacji ruchu na ul. Kopernika przy liceum oraz przy stacji paliw.
 3. Przebieg inwestycji dot. zaopatrzenia miasta Ciechocinka w wodę.
Odpowiedź w protokole XXVI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r.AD.3.Odpowiedź pisemna BR.0003.35.2016 z 19.12.2016 r. (299 KB)
123. 28 listopada 2016 r. Aldona Nocna
 1. Odbiór techniczny Ośrodka Dziennego Pobytu.
 2. Sprawa zatrzymywania się przed budynkiem przeznaczonym dla seniorów przy ul. Mickiewicza.
Odpowiedź w protokole XXVI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r.
124. 29 grudnia  2016 r. Paweł Kanaś Czy w świetle zapisów art. 73 ustawy z 13 października 1998 r.,  grunt pod ulicami: Widok, fragment Rolnej, fragment Stawowej, Słowackiego, Ogrodowej, nie przeszły na własność Gminy? Odpowiedź w protokole XXVIII sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r.
125. 29 grudnia  2016 r. Marek Kuszyński Czy w konsekwencji zawartego porozumienia została podpisana umowa między Toruńskimi Wodociągami, Burmistrzem Ciechocinka oraz Wodociągami Ciechocińskimi? Jeżeli nie została jeszcze podpisana, to na jakim etapie jest przygotowanie tej umowy? Odpowiedź w protokole XXVIII sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r.
126. 29 grudnia  2016 r. Anna Michalska Czy MPWiK, czy nasza gmina ma jakiś awaryjny plan, by magistralę wodociągową w granicach gminy Aleksandrów Kujawski poprowadzić poza pasem drogowym (dot. drogi zwanej „szlakiem bursztynowym”), w związku z brakiem zgody wójta gminy. Odpowiedź w protokole XXVIII sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r.
127. 29 grudnia  2016 r. Aldona Nocna Jak będzie wyglądała organizacja szkolnictwa na poziomie podstawowym w naszym mieście po wejściu w życie ustawy, która zmienia system szkolnictwa w naszym kraju? Czy będą dwie szkoły podstawowe, jak będzie wyglądało wygaszanie gimnazjum, jak będzie wyglądało zatrudnienie nauczycieli ze szkoły gimnazjalnej? Odpowiedź w protokole XXVIII sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r.
128. 29 grudnia  2016 r. Marcin Strych Kwestia wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na odcinku ul. Kopernika oraz starania o wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Zdrojowej na wysokości fontanny „Grzyb” – zapoznanie z korespondencją Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz stanowisko Burmistrza w sprawie. Odpowiedź w protokole XXVIII sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r.
129. 29 grudnia  2016 r. Jerzy Draheim Czy na trenie Ciechocinka są jacyś bezdomni? Jeżeli są, czy Gmina robi coś w tym kierunku, żeby pomóc tym ludziom? Jak wygląda sprawa bezdomności na terenie Ciechocinka na okres zimy? Odpowiedź w protokole XXVIII sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r.
130. 27 lutego 2017 r. Marek Kuszyński
 1. Kiedy w Ciechocinku zostanie otwarty żłobek.
 2. Na jakiej podstawie została wyliczona cena za najem garaży, które powstają przy blokach na nieruchomości przy ul. Nieszawskiej 149 A i B?
Ad.1. Odpowiedź w protokole XXXI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 lutego 2017 r.Ad. 2. Odpowiedź pisemna z dnia 9 marca 2017 r. – BR.0003.4.2017 (207 KB)
131. 27 lutego 2017 r. Bartosz Różański
 1. W związku z rejonizacją i powstaniem Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3,  jak wygląda tendencja przemeldowań rodziców i dzieci?
 2. W jakich miesiącach planowana jest naprawa bądź przełożenie kostki na deptaku na ul. Tężniowej?
 3. Kiedy rozpocznie się rewitalizacja fontann wzdłuż tężni nr 1?
Odpowiedź w protokole XXXI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 lutego 2017 r.
132. 27 lutego 2017 r. Jarzy Draheim
 1. Czy wyremontowane wały przeciwpowodziowe są  przygotowane na przyjęcie jakiejś większej ilości wody?
 2. W związku z reformą służby zdrowia mówi się, że część małych szpitali może być wykluczonych, mogą być zamykane jakieś oddziały specjalistyczne. Czy na dzień dzisiejszy wiadomo coś na ten temat i jak wygląda sprawa dalszych losów szpitala aleksandrowskiego?
Ad. 1. Odpowiedź w protokole XXXI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 lutego 2017 r.Ad. 2. Odpowiedź pisemna z 10 marca 2017 r. – BR.0003.5.2017 (157 KB)
133. 27 lutego 2017 r. Tomasz Dziarski
 1. Jak wygląda aktualnie sytuacja dotycząca basenu między tężniami, jaki jest stan prawny tego basenu, czy są jakieś nowe informacje, podejmowane rozmowy w tej kwestii?
 2. Czy istnieje możliwość, aby odblokować ruch na ul. Kopernika na skrzyżowaniu z ul. Narutowicza, szczególnie w godzinach rannych i w godzinach, kiedy dzieci odbierane są ze szkoły, aby była dodatkowa możliwość prawoskrętu, czyli tzw. zielonej strzałki w prawo.
 3. Czy jest możliwość usytuowania przystanku dla autobusów w okolicach bloków CTBS przy ul. Nieszawskiej.
Odpowiedź w protokole XXXI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 lutego 2017 r.
134. 27 lutego 2017 r. Krzysztof Czajka Czy postój dla taksówek będzie również zlokalizowany bliżej nowego przystanku autobusowego. Odpowiedź pisemna z dnia 7 marca br. – BR.0003.2.2017 (87 KB)
135. 27 lutego 2017 r. Marcin Strych
 1. Z przestrzeni miejskiej zniknęły ruiny Willi Andrzejówka. Czy znane są losy tego terenu, czy jest jakiś inwestor, czy będzie w tym miejscu powstawał jakiś obiekt?
 2. Które z dróg gruntowych będą utwardzane, czy stosowne zamówienia materiałów budowlanych są zrobione i na jakiej zasadzie, z jakiego klucza te drogi będą wyłaniane do utwardzenia?
 3. Kiedy się rozpoczną prace i  jak wyglądają sprawy związane z własnością gruntów pod inwestycję związaną z przebudową skrzyżowania ulic Zdrojowa, Narutowicza, Przejazd i Widok.
 4. Czy jest szansa na uruchomienie w roku bieżącym połączenia kolejowego, szynobusowego, z Aleksandrowem Kujawskim, tudzież Toruniem.
 5. Czy realizacja inwestycji pn. „Plaża miejska” jest zagrożona z przyczyn proceduralno-formalnych?
Odpowiedź w protokole XXXI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 lutego 2017 r.
136. 27 lutego 2017 r. Paweł Kanaś
 1. Wyjaśnienie problemów związanych z przejęciem części ul. Widok pod urządzenie drogi.
 2. Wyjaśnienie koncepcji likwidacji strefy płatnego parkowania w Ciechocinku.
 3. Kiedy rozpocznie się akcja informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego 2017, czy taka edycja jest planowana?
Ad.1. i 3. Odpowiedź w protokole XXXI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 lutego 2017 r.Ad. 2. Odpowiedź pisemna z dnia 7 marca 2017 r. – BR.0003.3.2017 (217 KB)
137. 27 lutego 2017 r. Aldona Nocna Czy jest możliwe ustalenie, ile drzew zostało wyciętych na terenie Ciechocinka w związku z wejściem w życie nowej ustawy? Odpowiedź pisemna z dnia 2 marca 2017 r. BR.0003.1.2017 (61 KB)
138. 27 lutego 2017 r. Klara Drobniewska Czy jest już projekt rozwiązania komunikacyjnego na czas przebudowy ronda (Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd)? Odpowiedź w protokole XXXI sesji rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 lutego 2017 r.
139. 10 kwietnia 2017r. Krzysztof Czajka Rozwinięcie kwestii pozwu sądowego w sprawie
cywilnej.
Odpowiedź w protokole XXXIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r.
140. 10 kwietnia 2017r. Jerzy Sobierajski Nieprzejezdne ścieżki rowerowe. Odpowiedź w protokole XXXIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r.
141. 10 kwietnia 2017r. Bartosz Różański
 1. Kwestia własności gruntu przy budowie ronda na ul. Zdrojowej.
 2. Zawansowanie inwestycji pn. „Budowa plaży miejskiej”.
 3. Uruchomienie atrakcji wodnych w mieście.
Odpowiedź w protokole XXXIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r.
142. 10 kwietnia 2017r. Tomasz Dziarski
 1. Dalsze wykorzystanie dokumentu pn. „Inwentaryzacja rowów melioracyjnych”.
 2. Możliwość prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Kopernika i Narutowicza.
 3. Rozmowy z przedstawicielami spółki Termy w sprawie basenu termalno-solankowego.
 4. Brak przejścia dla pieszych na ul. Nieszawskiej 149 i 149a.
 5. Brak kierunkowskazu z nazwą ulicy Nieszawska 149, 149A.
 6. Brak psich pakietów oraz koszy w okolicy cmentarza komunalnego.
 7. Niezabezpieczona studzienka w powyższej okolicy.
 8. Przejecie terenu wokół cmentarza do CTBS.
Odpowiedź w protokole XXXIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Ad.142.8 Odpowiedź na piśmie BR.030.7.2017 z dnia 25.04.2017 r.(262 KB)
143. 10 kwietnia 2017r. Marek Kuszyński
 1. Możliwości powstania żłobka.
 2. Zmiana miejsca postoju dorożek.
 3. Problem z zatrzymywaniem samochodów przed budynkiem poczty.
 4. Bardzo zły stan ulicy Stawowej.
Odpowiedź w protokole XXXIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r.
144. 10 kwietnia 2017r. Paweł Kanaś
 1. Przebieg reformy oświaty w mieście.
 2. Przebieg rekrutacji dzieci do Przedszkoli Samorządowych.
 3. Sprawa umieszczenia reklamy w miejscu byłego hotelu Millera.
 4. Pytanie o brak złożenia zażalenia na postanowienie w sprawie budowy masztu linii komórkowej na hali targowej przy ul. Piekarskiej.
Odpowiedź w protokole XXXIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r.
145. 10 kwietnia 2017r. Anna Michalska
 1. Nieuprzątnięte liście w parku Zdrojowym.
 2. Połamane altanki w parku.
 3. Uporządkowanie ternu i dawnej palmiarni na końcu Parku.
 4. Zacienienie woliery dla ptaków.
 5. Wyrzucanie śmieci w okolicy Wisły.
Odpowiedź w protokole XXXIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Ad.145.4 Odpowiedź na piśmie BR.030.8.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (381 KB)
146. 10 kwietnia 2017r. Aldona Nocna
 1. Odbudowa żywopłotu na skwerze i placu zabaw przy ul. Kościuszki.
 2. Nasadzenia róż na skwerze Wolickiego.
Odpowiedź w protokole XXXIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r.
147. 29 maja 2017 r. Bartosz Różański
 1. Czy w związku z sukcesem Majowego Pikniku Rodzinnego w rytmach muzyki tanecznej, zwanej potocznie disco polo, Burmistrz rozważa by w przyszłym roku zorganizować podobną imprezę (może 2-dniową).
 2. Kiedy wykonawca zadania pn. „Budowa ronda” określił termin udostępnienia ronda w pełnym zakresie?
 3. W sprawie przybliżenia harmonogram dalszych działań wobec bezskutecznego przetargu na inwestycję pn. „Wykonanie wodnego placu zabaw dla dzieci”.
 4. Kiedy Burmistrz zamierza rozpocząć i zakończyć inwestycję „Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej i czy Burmistrz planuje kontynuację zagospodarowania terenów przyległych.
Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
148. 29 maja 2017 r. Marcin Strych
 1. Przybliżenie informacji o postępach w realizacji inwestycji pt. „Miejska plaża”, która jest realizowana z budżetu obywatelskiego.
 2. Jakie zmiany planuje Burmistrz w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta i od kiedy.
 3. Kiedy i w jakim trybie Burmistrz zwróci się do podmiotów gospodarczych w sprawie zlecenia opieki i profilaktyki dentystycznej dla dzieci.
 4. Czy są jakieś nowe informacje dotyczące basenu termalnosolankowego?
Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
149. 29 maja 2017 r. Marek Kuszyński
 1. Ranking wykorzystania funduszy unijnych we „Wspólnocie”.
 2. Gwiazdy jakich znanych osób rozbłysną w tym roku na Ciechocińskim Deptaku?
 3. Czy nasze spółki miejskie mają obowiązek maksymalizacji zysków, a jeśli tak, to w oparciu, o jakie przepisy prawa (w nawiązaniu do ceny garaży w TBS przy ul. Nieszawskiej 149)?
Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
Ad.149.1. odpowiedź uzupełniająca na piśmie BR.030.9.2017 z 12.06.2017 r.(132 KB)
150. 29 maja 2017 r. Jerzy Draheim
 1. Dewastowanie ulic przez firmy wykonujące inwestycje w rejonie ul. Brzozowej, Topolowej, Piaskowej.
Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
151. 29 maja 2017 r. Krzysztof Czajka
 1. Kiedy zostanie wykonany plac zabaw przy ul. Mieszka I, czy tam się niebawem rozpoczną prace?
 2. Czy coś dzieje się z dokumentacją dotyczącą oświetlenia ul. Jagiełły, czy tam jakieś prace są wykonywane?
 3. Konieczność uporania się z parkowaniem, które odbywa się wzdłuż ul. Poprzecznej (łamane są przepisy zakazu wjazdu).
 4. Czy jest możliwość ustawienia lustra u zbiegu ulic Batorego i Jagiełły (jest tam słaba widoczność)?
Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
152. 29 maja 2017 r. Tomasz Dziarski
 1. Kwestia związana z przystankami autobusowymi przy ul. Nieszawskiej.
 2. Sprawa złożonego wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Nieszawskiej u wylotu drogi wjazdowej do cmentarza przy blokach CTBS (możliwość wykonania przejścia dla pieszych).
 3. Kiedy rozpocznie się rewitalizacja boiska w parku Sosnowym i kiedy będzie termin jej zakończenia?
Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
153. 29 maja 2017 r. Klara Drobniewska Uporządkowanie handlu ulicznego (ul. Zdrojowa, Tężniowa – szpecące różnorodne blaszaki, namioty, budy) Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
154. 29 maja 2017 r. Aldona Nocna
 1. Czy możliwe jest jeszcze przed sezonem utwardzenie terenu za Biurem Promocji?
 2. Czy to prawda, że wzdłuż ul. Kopernika, także Kościuszki, przeznaczone są do wycinki stare lipy? Jakie są przyczyny, by usuwać te drzewa.
 3. Czy nie należałoby wymienić koszy na śmieci w parkach (stare czerwone na nowe czarne)?
Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
Ad.154.2. Dodatkowa odpowiedź pisemna z dnia 13 czerwca 2017 r. – BR.030.10.2017 (41 KB)
155. 29 maja 2017 r. Marcin Zajączkowski Jakie zmiany są planowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami?  Odpowiedź pisemna z dnia 19 czerwca 2017 r. – BR.030.13.2017 (112 KB)
156. 29 maja 2017 r. Paweł Kanaś Czy w związku z znakowaniem w zeszłym tygodniu 65 lip w ciągu ul. Kopernika, stanowiącej drogę wojewódzką nr 266, Burmistrz uznaje za uzasadnioną wycinkę tych drzew i czy wyda na nią zgodę? Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
Dodatkowa odpowiedź pisemna z dnia 13 czerwca 2017 r. – BR.030.10.2017 (41 KB)
157. 29 maja 2017 r. Marcin Strych Sprawa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P$ na budynku hali targowej. Odpowiedź w protokole XXXV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017r.
odpowiedź pisemna z dnia 12 czerwca 2017 r. – BR.030.12.2017(183 KB)
158.

26 czerwca 2017r.

Marcin Strych
 1. Problem dzikich parkingów na terenie miasta.(ul. Kościuszki oraz ul. Zdrojowa).
 2. Przywrócenie ruchu rowerowego na wałach przeciwpowodziowych.
 3. Stan nasadzeń wzdłuż ul. Lipnowskiej i Wojska Polskiego.
 4. Sprawa insygniów dla Gminy Miejskiej Ciechocinka.
 5. Rozmowy w sprawie wznowienia połączenia kolejowego między Ciechocinkiem a Aleksandrowem Kujawskim.
 6. Jakie ulice i działki w Ciechocinku objęte będą wywłaszczeniem?
 7. Parkowanie samochodów w parku Zdrojowym.
 8. Parkowanie samochodów wzdłuż ul. Narutowicza bezpośrednio po zjeździe z ronda.
Ad.1.Odpowiedź pisemna z dnia 17 lipca 2017 r. – BR.030.20.2017 (51 KB)
Ad.2.odpowiedź pisemna z dnia 17 lipca 2017 r. – BR.030.15.2017 (61 KB)
Ad.3. odpowiedź pisemna z dnia 12 lipca 2017 r. – BR.030.19.2017 (51 KB)
Ad.4. odpowiedź pisemna z dnia 12 lipca 2017 r. – BR.030.18.2017 (62 KB)
Ad.5. odpowiedź pisemna z dnia 17 lipca 2017 r. – BR.030.20.2017 (51 KB)
Ad.6. odpowiedź pisemna z dnia 12 lipca 2017 r. – BR.030.21.2017 (92 KB)
Ad.7. odpowiedź pisemna z dnia 17 lipca 2017 r. – BR.030.20.2017 (51 KB)
Ad.8. odpowiedź pisemna z dnia 12 lipca 2017 r. – BR.030.27.2017 (31 KB)
159.

26 czerwca 2017r.

Marek Kuszyński
 1. Sprawa wykorzystania funduszy unijnych i słaba pozycja Ciechocinka w rankingach.
 2. Czy na ternie Ciechocinka występują odcinki sieci wodociągowych zbudowanych z rur cementowo-azbestowych? Czy występuje  jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi?
 3. Czy były wykonywane cięcia pielęgnacyjne?
 4. Kiedy nowy blok komunalny przy ul. Nieszawskiej 149 zostanie zasiedlony i na jakiej zasadzie odbędzie się przydział mieszkań?
Ad.1. Odpowiedź pisemna z dnia 17 lipca 2017 r. – BR.030.25.2017 (31 KB)
Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 17 lipca 2017 r. – BR.030.23.2017 (265 KB)
Ad.3. Odpowiedź pisemna z dnia 12 lipca 2017 r. – BR.030.26.2017 (61 KB)
Ad.4. Odpowiedź pisemna z dnia 17 lipca 2017 r. – BR.030.22.2017 (82 KB)
160.

26 czerwca 2017r.

Tomasz Dziarski
 1. Rozważenie możliwości umieszczenia znaku c11 na rondzie na wysepce od strony ul. Narutowicza.
 2. Parkowanie samochodów wzdłuż ul. Narutowicza bezpośrednio po zjeździe z ronda.
Ad.1 i Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 12 lipca 2017 r. – BR.030.10.2017 (31 KB)
161.

26 czerwca 2017r.

Paweł Kanaś Polityka dot. wystawiania  mieszkań na przetarg. Odpowiedź pisemna z dnia 17 lipca 2017 r. – BR.030.24.2017 (41 KB)
162.

26 czerwca 2017r.

Aldona Nocna Czy są wykonywane przeglądy i naprawy dot. ostatnich inwestycji? Odpowiedź pisemna z dnia 12 lipca 2017 r. – BR.030.17.2017 (51 KB)
 163.  18 września 2017r.  Marek Kuszyński
 1. Sprawa przejmowania gruntów pod drogi. Jak najszybsze uregulowanie tej kwestii odnośnie ul. Widok oraz rozpoczęcie procedury w sprawie ul. Żytniej i Stawowej (przygotowanie dokumentów do wniosku o stwierdzenie nabycia nieruchomości pod drogę publiczną).
 2. Jakie przepisy prawne regulują kwestie odpalania fajerwerków i czy istnieją lokalne przepisy o tym, kiedy można puszczać fajerwerki?
Ad.1. Odpowiedź pisemna z dnia 2 października 2017 r. BR.030.31.2017.
Ad. 2. Odpowiedź pisemna z dnia 4 października 2017 r. BR.030.32.2017.
 164.   18 września 2017r.  Paweł Kanaś
 1.  Sprawa bezpieczeństwa na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej (bandyckie incydenty).
 2. Wniosek o udostępnienie rejestru umów zawartych przez Urząd Miejski na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za lata 2014-2016.
Ad. 1. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.
Ad. 2. Odpowiedź pisemna z dnia 9 października 2017 r. BR.030.33.2017.
 165.   18 września 2017r.  Marcin Strych
 1.  Sprawa aktu wandalizmu na ciechocińskim deptaku, gdzie w czerwcu br. zniszczonych zostało 12 lamp podświetlających. Czy ustalono sprawcę i czy jest zapis z monitoringu.
 2. Zakup defibrylatorów w ramach Budżetu Obywatelskiego, dlaczego jeszcze nie zostały zamontowane?
 3. Projekt plaża miejska – czy dalej będą realizowane założenia projektowe, czy będzie oświetlenie, jak będzie wyglądał nadzór?
 4. Czy działka, na której urządzone jest prywatne targowisko miejskie, u zbiegu ulic Strażackiej i Broniewskiego, została sprzedana, czy tam zostały jakiekolwiek warunki zabudowy wydane?
 5. Na jakim etapie jest inwestycja związana z budową boiska do koszykówki w parku Sosnowym?
 6. Dlaczego nie działa instalacja szklana przy MCK, powinna być podświetlona. Jakie są koszty jej naprawy?
 7. Sprawa pozyskania bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Ciechocinka.
 8. Problemy z inwestycją związaną ze zmianą dostawcy wody dla Ciechocinka (zmiana specyfikacji, wynik przetargu).
 9. Przybliżenie sylwetek nowych dyrektorów placówek oświatowych.
Ad. 1. Odpowiedź pisemna z dnia 2 października 2017 r. BR.030.29.2017.Ad. 2. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.
Ad. 3. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r
Ad. 4. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r
Ad. 5. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r
Ad. 6. Odpowiedź pisemna z dnia 2 października 2017 r. BR.030.29.2017
Ad. 7. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r
Ad. 8. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r
Ad. 9. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.
 166.   18 września 2017r.  Bartosz Różański
 1.  Harmonogram rewitalizacji deptaka na ul. Tężniowej.
 2. Na jakim etapie jest realizacja wodnego placu zabaw?
Ad. 1 i 2. Odpowiedź pisemna z dnia 2 października 2017 r. BR.030.30.2017.
 167.   18 września 2017r.  Tomasz Dziarski
 1.  Jaka jest przyczyna powolnego działania odnośnie realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego: zakup defibrylatorów oraz urządzenie placu zabaw na ul. Mieszka I?
 2. Sprawa realizacji zapisów ustawy krajobrazowej i uzdrowiskowej w zakresie uporządkowania sprawy reklam, banerów, małej architektury, ulicznego handlu, w strefie uzdrowiskowej „A”?
 3. Skorzystanie z możliwości pozyskania bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Ciechocinka.
Ad. 1. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.
Ad. 2. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.Ad. 3. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.
168.   18 września 2017r.  Izabela Kowacka
 1. Czy miasto dołączy się do akcji popierania seniorów i wyda edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora?
 2. Sprawa uchwały krajobrazowej – uporządkowanie przestrzeni publicznej w mieście (całej Gminy, nie tylko strefy „A”)
Ad. 1. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.Ad. 2. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.
 169.   18 września 2017r.  Anna Michalska
 1.  Wniosek o wprowadzenie roślin wieloletnich na rabaty.
 2. Uporządkowanie reklam oraz formy i lokalizacji miejsc handlowych w mieście.
 3. Dlaczego są opóźnienia w realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego?
Ad. 1. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.
Ad. 2. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.Ad. 3. Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.
 170.   18 września 2017r.  Aldona Nocna
 1. Naprawa utrudnień komunikacyjnych przy wjeździe na zaplecze Biura Promocji.
 2. Naprawa nierówności podłoża Traktu Solankowego (szczególnie podjazdy, podejścia w okolicach tężni, teren przy zegarze kwiatowym).
Ad. 1. Odpowiedź pisemna BR.030.28.2018 z 3.10.2017 r. – dot. pkt 1oraz Odpowiedź w protokole XXXVII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r.
 171. 27 października 2017 r.  Tomasz Dziarski
 1.  Losy basenu termalno-solankowego.
 2. Zatrudnienie pracownika ds. funduszy unijnych.
 3. Działania związane z estetyką miasta i strefami handlu.
 Ad. 1. Odpowiedzi w protokole XXXVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 + odpowiedź pisemna BR.030.35.2017
Ad. 2. odpowiedź pisemna BR.030.35.2017
Ad. 3. odpowiedź pisemna BR.030.37.2017
 172. 27 października 2017 r.  Paweł Kanaś
 1.  Audyt procedury administracyjnej w Urzędzie Miejskim.
 2. Dotacje na instalacje energii odnawialnej.
 Ad. 1 i 2. Odpowiedzi w protokole XXXVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 + odpowiedź pisemna BR.030.34.2017
odp. dot. umów MPWiK z Toruńskimi Wodociągami
 173.  27 października 2017 r.  Marek Kuszyński
 1. Dokumenty dot. postępowania w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Ciechocinek gruntów przy ul. Stawowej
Odpowiedzi w protokole XXXVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 + odp. pisemna BR.030.36.2017
 174.  27 października 2017 r.  Krzysztof Czajka
 1.  Rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie nabycia działek przy wale wstecznym.
Odpowiedzi w protokole XXXVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017
 175.  27 października 2017 r. Bartosz Różański
 1.  Przebieg inwestycji związanej z modernizacja deptaka przy ul. Tężniowej.
 2. Losy jednostki kulturalnej, która ma pozyskać dotację na odbudowę zespołu tężni.
Ad. 1 i 2. Odpowiedzi w protokole XXXVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017
 176. 27 listopada 2017 r. Paweł Kanaś Przebudowa ulicy Tężniowej (wykorzystanie deski betonowej „Lira”, kto odebrał projekt) Odpowiedź pisemna z 11 grudnia 2017 r. nr BR.0003.45.2017.
 177.  27 listopada 2017 r. Marek Kuszyński
 1. Wniosek o szczegółowe przedstawienie wszelkich kosztów i wpływów z tytułu opłat parkingowych.
 2. Czy Burmistrz zamierza zastosować procedurę wywłaszczeniową lub inną stosowną procedurę w stosunku do właścicieli gruntów przy ul. Jagiełły, celem poszerzenia tej drogi oraz budowy nowej nawierzchni.
 3. Kiedy radnym zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ogrodowej?
 Ad. 1. Odpowiedź pisemna z 7 grudnia 2017 r. nr BR.0003.39.2017Ad. 2. i 3. Odpowiedź pisemna z 13 grudnia 2017 r Nr BR.0003.42.2017
 178.  27 listopada 2017 r. Bartosz Różański
 1. Przebieg inwestycji na ul. Tężniowej.
 2. Czy Burmistrz przewiduje zakup nowych elementów świetlnych i gdzie one zostaną zamontowane?
 Ad. 1. Odpowiedź pisemna z 11 grudnia 2017 r. nr BR.0003.45.2017Ad. 2. Odpowiedź pisemna z 7 grudnia 2017 r. nr BR.0003.38.2017
 179.  27 listopada 2017 r. Tomasz Dziarski
 1. Sprawa respektowania ustawy „uzdrowiskowej” i ustawy „krajobrazowej” w odniesieniu do uporządkowania strefy uzdrowiskowej w zakresie handlu ulicznego i reklam.
 2. Sprawa zakupu materiałów do modernizacji ul. Tężniowej
 3. Wniosek, aby przy Urzędzie Miasta powołać punkt, w którym zatrudniony byłby na dyżurze terapeuta uzależnień dla dzieci i młodzieży używających środki psychoaktywne.
Ad. 1. Odpowiedź pisemna z 14 grudnia 2017 r. nr BR.0003.44.2017Ad. 2. Odpowiedź pisemna z 11 grudnia 2017 r. nr BR.0003.45.2017.Ad. 3. Odpowiedź pisemna z 15 grudnia 2017 r. nr BR.0003.47.2017
 180.  27 listopada 2017 r. Jerzy Draheim Problem parkowania samochodów na pasach zielonych (ul. Warzelniana) oraz parkowanie samochodów kuracjuszy na ulicach przed obiektami, zamiast na parkingach sanatoryjnych, np. ul. Nieszawska, Zdrojowa, Widok. Należy wyczulić policję. Odpowiedź pisemna z 18 grudnia 2017 r. Nr GM.721.172.2017Informacja uzupełniająca Komisariatu Policji w Ciechocinku
 181.  27 listopada 2017 r. Marcin Strych
 1. Dzikie wysypisk z materiałami budowlanymi, które znajduje się pod laskiem na polu zlokalizowanym w trójkącie między ulicami: Żytnia, Piaskowa i Związkowców – prośba o interwencję.
 2. W lasku sosnowym, zlokalizowanym pomiędzy ulicami: Żytnia, Brzozowa, Związkowców i 700-lecia, gromadzone są worki z odpadami z gospodarstw domowych i gastronomii – prośba o interwencję (uprzątnięcie, powiadomienie policji).
 3. Nielegalne składowisko odpadów na terenach nadwiślańskich, za zjazdem z wału na wysokości hotelu „Amazonka” (działka nr 1657 i okolice) – prośba o interwencję.
 4. Które kamery monitoringu w mieście nie działają i za co płacimy. Monitoring w Ciechocinku to fikcja; apel o sporządzenie audytu, kosztorysu, sprawienie, żeby kamery działały.
 5. Koszt opracowanie map i załączników, które pozwoliłyby otworzyć wał przeciwpowodziowy dla ruchu rowerowego, poprzez wytyczenie tam szlaku.
 6. Komu i pod jakim numerem można zgłaszać adres nieruchomości, w których palone są śmieci, które zadymiają okoliczne domy i osiedla? Jak dokładnie wygląda procedura postępowania w takich sprawach ze strony Urzędu?
 7. Propozycja ustawienia masztu na flagę biało-czerwoną przy pomniku Romualda Traugutta oraz przy tzw. obelisku na skwerze za Teatrem Letnim.
 8. Czy na terenie miejskiej plaży oraz na terenach między korytem Wisły, a wałem przeciwpowodziowym, znajdujących się w granicach administracyjnych Ciechocinka, można legalnie, np. wypić piwo.
Ad. 1, 2, 3, 6, 7
Odpowiedź pisemna z 12 grudnia 2017 r. nr BR.0003.43.2017Ad. 4. i 5. Odpowiedź pisemna z 8 grudnia 2017 r. nr BR.0003.40.2017Ad. 8. Odpowiedź pisemna z 8 grudnia 2017 r. nr BR.0003.40.2017
 182.  27 listopada 2017 r. Krzysztof Czajka Jak przebiegała rozmowa między policjantkami czy policjantami, a wykonawcą inwestycji wzdłuż ulicy Wołuszewskiej (interpelacja skierowana do Zastępcy Burmistrza p. M. Ogrodowskiego). Odpowiedź pisemna z 7 grudnia 2017 r. nr BR.0003.46.2017
 183. 27 listopada 2017 r. Marcin Zajączkowski Kwestia odmowy przez Burmistrza Ciechocinka w sprawie udostępnienia sali w Urzędzie Miejskim na spotkanie dot. technologii „lanych” ścieżek betonowych. Odpowiedź w protokole XXXIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 listopada 2017 r.
 184. 27 listopada 2017 r. Jarosław Jucewicz
(mieszkaniec)
Sprawa decyzji Burmistrza Ciechocinka dot. ustawienia masztu telekomunikacyjnego na hali targowej Odpowiedź pisemna z 11 grudnia 2017 r. nr BR.0003.41.2017
185.  27 listopada 2017 r. Jolanta Iwińska
(mieszkanka)
Sprawa oświetlenia ul. Blacharskiej. Odpowiedź pisemna z 21 grudnia 2017 r. Nr GM.721.173.2017
186. 28 grudnia 2017r.  Marek Kuszyński  Stan zaawansowania sprawy związanej ze zmianą organizacji ruchu drogowego, polegająca na wyłączeniu
z ruchu odcinka ul. Zdrojowej od ul. Armii Krajowej do
ul. Kościuszki, w tym niezbędna zmiana ruchu na dwukierunkowy na odcinku ul. Kopernika od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej.
Odpowiedź pisemna z 16 stycznia 2018 r. Nr BR.0003.5.2018
187. 28 grudnia 2017r.  Krzysztof Czajka
 1. Czym Burmistrz zamierza zastąpić betonowe donice (ohydztwa) na nowym ciechocińskim deptaku?
 2. Kiedy Burmistrz złoży pismo do PKP w sprawie uzgodnienia przejścia przez tory w związku z prawdopodobnie planowaną inwestycją wybudowania przystanku autobusowego?
Ad. 1. i 2. Odpowiedź pisemna z 15 stycznia 2018 r. Nr BR.0003.1.2018
188. 28 grudnia 2017r.  Anna Michalska Czy komisja odbiorowa miała jakieś konkretne zastrzeżenia do wykonania prac na deptaku ul. Tężniowej? Co ewentualnie zostanie poprawione? Jakie gwarancje daje firma wykonawcza i jak możemy je wyegzekwować, jeżeli okaże się, że będzie dalej postępował proces dewastacji deptaka? Odpowiedź pisemna z 16 stycznia 2018 r. Nr BR.0003.6.2018
189. 28 grudnia 2017r.  Tomasz Dziarski
 1. Czy komisja odbiorcza zgłosiła jakiekolwiek uwagi lub zastrzeżenia do wykonania deptaka ul. Tężniowej, który kosztował ponad 900.000,00 zł?
 2. Jakie działania zamierza Burmistrz podjąć w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach, aby zapisy ustawy uzdrowiskowej, a tym samym uchwały dotyczącej statusu Ciechocinka w strefie uzdrowiskowej „A” były realizowane?
 3. Środki finansowe na działalność punktu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne Burmistrz powinien zapewnić we własnym zakresie, bez konieczności wnioskowania o to komisji rady miejskiej (zgodnie z ustawa jest to zadanie własne gminy).
Ad. 1. Odpowiedź pisemna z 16 stycznia 2018 r. Nr BR.0003.6.2018Ad. 2. Odpowiedź pisemna z 15 stycznia 2018 r. Nr BR.0003.10.2018Ad. 3. Odpowiedź pisemna z 16.01.2018 r. Nr BR.0003.8.2018
190. 28 grudnia 2017r.  Izabela Kowacka  Jak wyglądają procedury pobierania wody do badań SANEPID-owskich i czy badamy nie tylko wodę zimną, czy też wodę ciepłą? Jak wyglądają wymiennikownie w blokach spółdzielczych, bo są duże zastrzeżenia do jakości tej wody. Odpowiedź pisemna z 15 stycznia 2018 r. Nr BR.0003.4.2018
191. 28 grudnia 2017r.  Aldona Nocna  Z jakich źródeł obecnie pobierana jest woda, którą mamy
w domach? Jaka jest jakość wody, czy się mocno zmieniła
w stosunku do tego, co było przed kilkoma tygodniami?
Odpowiedź pisemna z 17 stycznia 2018 r. Nr BR.0003.9.2018
192. 28 grudnia 2017r.  Bartosz Różański Problem z miejskim monitoringiem. Panie Burmistrzu. Czy Burmistrz rozważa w przyszłym roku utworzenie centrum monitoringu w Ciechocinku, aby mieć kontrolę nad tym, co się w mieście dzieje? Odpowiedź pisemna z 15 stycznia 2018 r. Nr BR.0003.2.2018
193. 28 grudnia 2017r.  Marcin Strych
 1. Jaka jest data powstania audytu monitoringu miejskiego? Kiedy nastąpi wycena urządzeń, które należy zakupić, koncepcja, jak ten problem rozwiązać?
 2. Gdzie trafiła bądź trafi kostka z ul. Tężniowej. Co znalazło się w protokole odbiorczym komisji, którą Burmistrz powołał, celem odebrania prac na ulicy Tężniowej. Czy były tam jakieś uwagi, jeżeli tak, to jakie?
 3. Jaki jest termin i jak wygląda postęp prac przy inwestycji związanej z budową nowego boiska do gry w koszykówkę w parku Sosnowym?
 4. Burmistrz odebrał w imieniu gminy tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. Ile kosztował ten tytuł, z jakich środków została wniesiona opłata, aby taki tytuł zdobyć i po co to gminie, czy warto było wydawać środki finansowe na ten cel?
Ad. 1. / 2. / 3. Odpowiedź pisemna z 15 stycznia 2017 r. Nr BR.0003.3.2018Ad. 4. Odpowiedź pisemna z 16 stycznia 2018 r. Nr BR.0003.7.2018
 194. 29 stycznia 2018r.  Bartosz Różański
 1. Informacje dot. dotacji na remont tężni.
 2. Stan zawansowania prac dot. budowy budynku socjalno-komunalnego.
 3. Perspektywy dot. budowy nawierzchni ul. Widok.
 4. Zaawansowanie prac dot. zadania z budżetu obywatelskiego tj. „Instalacja stojaków rowerowych oraz ułożenie kostki przed Szkołą Podstawową Nr 1”.
 Ad.1.2.3.4. Odpowiedzi w protokole XLIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018
 195.  29 stycznia 2018r.  Marcin Strych
 1.  Przetarg na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
 2. Pytanie o inwestora w sprawie instalacji sieci gazowej w ul. Rolnej.
 3. Ile wniosków wpłynęło do Urzędu Miejskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku bieżącym?
 4. Przetarg na wodny plac zabaw oraz kwestia zagospodarowania pozostałych w budżecie środków finansowych.
 5. Jak zabudowa będzie możliwa po zmianie przebiegu granic stref uzdrowiskowych przy ul. Stawowej?
 6. Funkcjonowanie punktu darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców w Urzędzie Miejskim.
 Ad.1.3.6. Odpowiedzi w protokole XLIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018Ad.2.5. Odpowiedź pisemna z 13 lutego 2018 r. Nr BR.0003.14.2018Ad.4. Odpowiedź pisemna z 5 lutego 2018 r. Nr BR.0003.11. 18
 196.  29 stycznia 2018r.  Jerzy Draheim
 1. Zastosowanie procedury wywłaszczeniowej dla gruntów wzdłuż do ul. Żytniej.
 2. Parkujące samochody na pasie zieleni wzdłuż ul. Warzelnianej.
 3. Niszczone krawężniki i rondo przez samochody ciężarowe.
 Ad.1.2.3. Odpowiedzi w protokole XLIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018
 197.  29 stycznia 2018r. Paweł Kanaś
 1. Audyt dot. prawidłowości wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (maszt na hali targowej).
 2. Stały punkt monitoringu poboru wody do badań przy Spółdzielni Mieszkaniowej.
 3. Wyniki kontroli przeprowadzonej prze Krajową Administrację Skarbową oraz jej konsekwencje.
 4. Studium wykonalności dot. basenu termalno-solankowego.
 5. Kiedy pojawi się tabliczka na rondzie im. S. Serafina?
 Ad. 1. Odpowiedź pisemna z 13 lutego 2018 r. Nr BR.0003.12.2018.Ad.2.4.5. Odpowiedzi w protokole XLIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018Ad.3. Odpowiedź pisemna z 20 lutego 2018 r. Nr BR.0003.15.2018.
 198.  29 stycznia 2018r.  Krzysztof Czajka Pismo PKP w sprawie budowy przejścia dla pieszych przez tory kolejowe. Odpowiedzi w protokole XLIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018
 199.  29 stycznia 2018r.  Marek Kuszyński
 1. Zmiany wynikające z zapisów nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
 2. Kwestia lokalnego referendum i jej przesłanki.
 Ad.1.2. Odpowiedzi w protokole XLIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018
 200.  29 stycznia 2018r.  Tomasz Dziarski Kiedy powstanie punkt terapeutyczny dla młodzieży zażywającej środki psychoaktywne?  Odpowiedzi w protokole XLIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018
 201.  29 stycznia 2018r.  Anna Michalska Sprawa wywłaszczenia gruntów na ul. Widok. Odpowiedzi w protokole XLIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018
 202. 26 marca 2018 r.  Paweł Kanaś
 1. Cd. z poprzedniej sesji w sprawie wyników kontroli Krajowej Administracji Skarbowej, jaka została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim, a także w spółkach i w innych podmiotach.
 2. Prośba o przedstawienie informacji o nagrodach, jakie wypłacił sobie Zarząd MPWiK w ciągu ostatnich trzech lat.
 3. Kiedy Burmistrz przystąpi do prac nad studium wykonalności dla miejskiej pływalni termalno-solankowej?
 Ad.1. Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 13 kwietnia 2018 r. Nr BR.0003.22.2018Ad.3. Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.
 203. 26 marca 2018 r.  Marek Kuszyński
 1. Czy Burmistrz zamierza ogłaszać kolejny przetarg na „Budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku”, a jeśli nie, to, na co zamierza Pan przeznaczyć niewykorzystane środki finansowe z tego zadania? Co było przyczyna unieważnienia przetargu?
 2. czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa możliwe jest wprowadzenie dopłat do rachunków dla nieruchomości ogrzewanych za pomocą paliwa ekologicznego?
 3. Proszę o przekazanie informacji o przyznanych w 2017 roku nagrodach w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz w podległych Urzędowi placówkach miejskich, z wyszczególnieniem osób oraz kwot, jakie te osoby otrzymały.
 Ad.1.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr BR.0003.19.2018Ad.3. Odpowiedź pisemna z dnia 14 kwietnia 2018 r. Nr BR.0003.21.2018
 204. 26 marca 2018 r.  Krzysztof Czajka
 1. Prośba o uprzątnięcie rowu melioracyjnego, znajdującego się na terenie przyległym do OSiR-u (ul. Kolejowa), w którym są śmieci (prawdopodobnie pozostałości po pikniku konnym)
 2. Co z donicami betonowymi na ul. Tężniowej? Ewentualnie rozwiązanie i ustalenia z Panią projektant w tym zakresie.
 Ad.1.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.Ad.2.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.
 205. 26 marca 2018 r.  Tomasz Dziarski
 1. Punkt Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży Zażywających Środki Psychoaktywne – w jakich dniach i godzinach punkt ten będzie czynny, kiedy będzie przyjmował terapeuta?
 2. Jakie działania zamierza Burmistrz podjąć w związku z negatywną odpowiedzią Dyrekcji PKP w Bydgoszczy w sprawie odmówienia wydzierżawienia terenu przez PKP, pomiędzy ul. Kopernika a parkingiem Centrum? Czy bierze Pan pod uwagę złożenie oferty wykupienia tych gruntów?
 3. Studium wykonalności budowy basenu termo-solankowego; jakie działania do chwili obecnej Burmistrz w tym kierunku podjął?
 Ad.1-3.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.
 206. 26 marca 2018 r.  Marcin Strych
 1. Na jakim etapie jest realizacja projektu Ciechocińska Karta Seniora, w jaki sposób będzie przebiegała promocja w środowisku seniorów ciechocińskich? Kiedy ten program konkretnie ruszy?
 2. Sprawa powołania zespołu w sprawie określenia lokalizacji opracowania koncepcji funkcjonowania parkingu buforowego dla kuracjuszy i gości naszego miasta. Na jakim etapie jest ta sprawa? Czy taki zespół został powołany, czy mieszkańcy zainteresowani tym tematem również będą mieli możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie i czy będą mieli możliwość włączenia się do prac tego zespołu?
 3. Sprawa podjęcia działań, mających na celu przejęcie dworca kolejowego od PKP, który można by w przyszłości przeznaczyć na potrzeby instytucji kultury. prosiłbym (prośba o udostępnienie kserokopii wszystkich pism i odpowiedzi ze strony PKP w tej kwestii oraz pism, które Burmistrz wysłał w tej sprawie do PKP).
 4. Prośba o kompleksową informację, na podstawie danych z Urzędu Miejskiego oraz z tutejszego Posterunku Policji, ile do dnia dzisiejszego zostało ujawnionych osób, które spalają śmieci w swoich piecach na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek od początku sezonu grzewczego, od września do dnia dzisiejszego. Ile takich przypadków spalania śmieci i ile kontroli zostało przeprowadzonych, ile mandatów zostało nałożonych tego typu?
 5. W nawiązaniu do negatywnej odpowiedzi PKP, jakie rozwiązania Burmistrz planuje i jakiego typu infrastruktura i gdzie miałaby się pojawić tak, aby rozwiązać problem niechlubnego przystanku, który od lat zlokalizowany jest przy ul. Kopernika, a który jest antyreklamą naszego miasta?
 6. Realizacja rozbudowy plaży miejskiej nad Wisłą.
 7. Jak będzie przebiegać promocja Budżetu Obywatelskiego na terenie naszej gminy w roku bieżącym?
 8. Wytyczenie szlaku rowerowego po koronie wałów otaczających miasto. Jakie pisma wymienił Burmistrz z Wodami Polskimi w tej sprawie (prośba o kserokopię pism i odpowiedzi).
 9. Audyt urządzeń i rozwiązań technicznych, w związku z miejskim monitoringiem. Czy został przeprowadzony, jakie były z niego wnioski, czy wszystkie kamery w mieście działają poprawnie, jakie rozwiązania techniczne zostaną w bieżącym roku wdrożone?
 10. Prośba o analizę stanu prawnego w związku ze zmianą ustawy, która wprowadziła zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Rozpatrzenie możliwości wyłączenia obszaru plaży miejskiej, np. w określonych godzinach.
 11. zakup 2 masztów do flag państwowych, czy do maja zostaną ustawione?
 12. Czy jest już i gdzie jest harmonogram obchodów 100-lecia Niepodległości na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, co jest przewidywane w tym harmonogramie?
 13. Czy Burmistrz udostępni salę kinową na konferencję  organizowana przez Stowarzyszenie Razem dla Ciechocinka?
 14. Darmowa pomoc prawna przy Urzędzie Miejskim w Ciechocinku – jakie jest zainteresowanie, czy punkt spełnia swoje zadania (informacje statystyczne, jak przebiega obsługa mieszkańców)?
 Ad.1.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.Ad.2.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.Ad.3.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. + odpowiedź pisemna z dnia 11 kwietnia 2018 r. Nr BR.0003.20.2018Ad.4. odpowiedź pisemna z dnia 11 kwietnia 2018 r. Nr BR.0003.20.2018 

Ad.5.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.

 

Ad.6.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.

 

Ad.7.  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.

 

Ad. 8. Odpowiedź pisemna z 9 kwietnia 2018 r. Nr BR.0003.18.2018. + załącznik

 

Ad. 9. Odpowiedź pisemna z 9 kwietnia 2018 r. Nr BR.0003.18.2018.

 

Ad.10. Odpowiedź pisemna z dnia 13 kwietnia 2018 r. Nr BR.0003.23.2018.

 

Ad.11. Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.

 

Ad.12. Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.

 

Ad.13. Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.

 

Ad.14. Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. + odpowiedz pisemna z 6 kwietnia 2018 r. Nr BR.003.16.2.2018 + odpowiedź pisemna z 13 kwietnia 2018 r. Nr BR.003.16.3.2018

 207. 26 marca 2018 r. Anna Michalska Sprawa struktury zieleni w mieście, zweryfikować zakup roślin i przemyśleć zakup roślin wieloletnich. Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.
 208. 26 marca 2018 r.  Aldona Nocna
 1. 1. Zwalczanie jemioły w mieście. gdzie, na jakich ulicach, ile drzew zostało oczyszczonych z tego pasożyta? Kiedy będzie ujęty w planach usuwania jemioły starodrzew w ciągu ul. Kościuszki oraz lipy wzdłuż ul. Mickiewicza?
 2. Uporządkowanie potłuczonego szkła na ulicach i chodnikach (wokół hali targowej, al. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, koło działek)
 Ad.1-2. Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. + odpowiedź pisemna z 9 kwietnia 2018 r. Nr BR.030.17.2018
 209. 26 marca 2018 r.  Bartosz Różański
 1. Usunięcie jemioły na młodych drzewach na ul. Tężniowej (deptak, okolica siłowni).
 2. Czy do sezonu jakieś zmiany na deptaku (ul. Tężniowa) jeszcze zaistnieją: nowe kosze na śmieci, ławki, nasadzenia zieleni.
 3. Co dalej z basenem okołotężniowym, czy odbywają się jakieś rozmowy, czy coś się w tej sprawie zmienia?
 4. Czy Burmistrz rozważał lub rozważa wprowadzenie do Ciechocinka miejskiej wypożyczalni rowerów?
 5. Zagospodarowanie końcowej części parku Zdrojowego
Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. + do pkt.4. odpowiedź pisemna z dnia 9 kwietnia 2018 r. Nr BR.0003.24.2018
 210. 26 marca 2018 r.  Jerzy Draheim
 1. Czy w roku bieżącym będą wyrównywane drogi gruntowe spycharką, czy wystarczy tylko zasypanie niektórych miejsc tłuczniem?
 2. Rozjeżdżane przez samochody tereny zielone i chodniki wzdłuż ul. Warzelnianej, po prawej stronie.
 Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.
 211. 26 marca 2018 r. Andrzej Skotarek (mieszkaniec) Sprawa usunięcia donic z deptaka ul. Tężniowej (czy znikną przed świętami )i niedziałające w pełni nowe oświetlenie (czy te światła zostaną, czy potem znowu będą wymieniane).  Odpowiedź w protokole XLIV sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r.
 212.  21 maja 2018 r.  Marcin Strych
 1. 1. Wpływ budowy stopnia wodnego w Siarzewie na zasoby solanki, wegetację roślin i warunki wodne.
 2. Powstanie oddziału żłobkowego w PS nr 1 „BAJKA”.
 3. Budowa chodnika wzdłuż tężni nr 2 przy ul. Sportowej.
 4. Możliwości powstania chodnika przy ul. Lipnowskiej w okolicy ul. Rolnej.
 5. Czy pomost i leżaki pojawią się na plaży miejskiej w tym roku
 6. Czy będzie obecny reprezentant gminy na konferencji dot. basenu termalno-solankowego
 7. Całkowity koszt odnowy boiska w parku Sosnowym.
 8. Funkcja toalety w sezonie letnim w obrębie parku Sosnowego?
 9. Koncepcja strefy kibica i koszty związane z jej organizacją.
 10. Koncepcja dot. przeniesienia przystanku autobusowego.
 11. Sprawa wznowienia połączeń kolejowych i ich finansowanie.
 12. Koncepcja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3.
 13. Udostępnienie odpisu wyroku sądu w sprawie zasiedzenia działki, która graniczy z miejską plażą oraz odwołanie się od wyroku.
 14. Postępy prac na wodnym placu zabaw.
 Ad. 1. i 2. Odpowiedź pisemna z 6 czerwca 2018 r. BR.0003.29.2018 r. + Odpowiedź pisemna z 5 lipca 2018 r. BR.0003.29.1.2018 r.Ad. 2. Odpowiedź w protokole XLVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r. oraz odpowiedź pisemna z 6 czerwca 2018 r. BR.0003.28.2018 r. +Ad. 3 – 14. Odpowiedź w protokole XLVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r.
 213.   21 maja 2018 r. Marek Kuszyński
 1. Wysokość przyznanych nagród dla wszystkich pracowników Urzędu i jednostek podległych.
 2. Potrzeba wykonania oprysków na meszki.
 3. Nowy podział województwa na okręgi wyborcze i prawo oprotestowania uchwały sejmiku w tym temacie.
 4. Nierealizowanie przez Burmistrza zapisów uchwały dot. opłat za parkowanie pojazdów na terenie miasta.
 Ad. 1. Odpowiedź pisemna z 4 czerwca 2018 r. BR.0003.26.2018. oraz BR.0003.30.2018 z 21 czerwca 2018 r.Ad. 2. Odpowiedź w protokole XLVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r.Ad. 3. Odpowiedź pisemna BR.0003.25.2018 z 4 czerwca 2018 r.

Ad. 4. Odpowiedź w protokole XLVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r.

 214.   21 maja 2018 r.  Tomasz Dziarski
 1. Działania dot. zmniejszenia poziomu natężenia hałasu w mieście.
 2. Losy basenu termalno-solankowego.
 3. Studium wykonalności basenu miejskiego.
 4. Możliwość wykupienia gruntu od Spółki PKP w celu zlokalizowania przystanku autobusowego.
 5. Szanse na wznowienie połączeń kolejowych.
Ad. 1 – 5. Odpowiedź w protokole XLVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r.
 215.  21 maja 2018 r.  Paweł Kanaś
 1. Stanowisko Burmistrza Ciechocinka w sprawie budowy pływalni miejskiej.
 2. Kwestia właściwego nazewnictwa ulic w mieście.
 3. Czy planowane jest wyłączenie z ruchu kołowego fragmentu ul. Zdrojowej od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki.
Ad. 1 – 3. Odpowiedź w protokole XLVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r.
 216.   21 maja 2018 r.  Aldona Nocna Uporządkowanie placów wokół bloków pomiędzy ul. Kopernika, Broniewskiego i Hermanowskiego oraz ulicami Kopernika, Strażacka, Stolarska. Odpowiedź w protokole XLVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r.
 217.   21 maja 2018 r. Sebastian Sobieraj (mieszkaniec)
 1. Sprawa remontu fontanny „Grzybek”.
 2. Kwestia dotacji na tężnie oraz jej administrowanie.
Odpowiedź w protokole XLVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r. oraz odpowiedź pisemna BR.0003.27.2018 z 7 czerwca 2018 r.
 218. 25 czerwca 2018r. Paweł Kanaś
 1. Czy spotkanie Burmistrza z właścicielem nieczynnego basenu termalnosolankowego między tężniami przybliżyło perspektywę odtworzenia pływalni?
 2. Czy coś nowego wydarzyło się w temacie zasiedzenia gruntów przystani nad Wisłą?
 3. Prośba o przedstawienie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy MPWiK oraz ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej tej spółki. Kiedy możemy spodziewać się nowego Zarządu?
 4. Czy termin oddania wodnego placu zabaw nie jest zagrożony?
 5. Czy przed WSA w spr. pp. Grabowskich będzie nas (Radę Miejską) reprezentował mecenas Bukowski
 6. Dlaczego podczas Parady Strażackiej żaden z przedstawicieli ratusza nie powitał strażaków?
Ad.1,2,4,5,6 – Odpowiedź w protokole XLIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r.Ad.3 – Odpowiedź pisemna z dnia 13 lipca 2018 r. Nr BR.0003.35.2018
 219. 25 czerwca 2018r. Marcin Strych
 1. Konferencja w sprawie basenu termalnosolankowego – czy jest w Urzędzie ktoś kompetentny w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego, które ewentualnie mogłoby doprowadzić do uruchomienia tej pływalni?
 2. Przywrócenie ruchu kolejowego na linii pomiędzy Aleksandrowem Kujawskim a Ciechocinkiem. Czy audyt został opracowany? Na jakim etapie jest sprawa?
 3. Przyszłość i oddanie do użytku fontanny „Grzybek”.
 4. Kiedy Burmistrz zamierza powołać zespół do opracowania koncepcji zagospodarowania, budowy i rozwiązań funkcjonalnych dużego parkingu przy wlocie do miasta?
 5. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do terenu miejskiej plaży, do terenów nadwiślańskich (spłaszczenie podjazdu pod wał).
 6. Jakie są jeszcze możliwe rozwiązania kwestii straganów
  w mieście (głównie w strefie „A”) ?
Ad.1-5 – Odpowiedź w protokole XLIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r.Ad.6. odpowiedź pisemna z dnia 9 lipca 2018 r. Nr BR.0003.33.2018
220. 25 czerwca 2018r. Tomasz Dziarski
 1. Działania w kwestii przekroczonych norm hałasu w mieście.
 2. Czy nie zasadne byłoby, aby kondukty żałobne wchodziły na cmentarz bocznym wejściem od ulicy Nieszawskiej?
 3. Nagminne wjeżdżanie samochodów do parku Zdrojowego.
 4. Co było przyczyną, iż w donicach na deptaku przy ul. Armii Krajowej z końcem maja, początkiem czerwca (w tzw. długim weekendzie) nie było ukwiecenia?
Odpowiedzi w protokole XLIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r.
221. 25 czerwca 2018r. Marek Kuszyński Kiedy zacznie być realizowana inwestycja budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kopernika, naprzeciwko stacji benzynowej. Czy został już wykonany projekt na to zadanie. Jakie inne inwestycje będą realizowane w najbliższym czasie przy tej drodze wojewódzkiej i kiedy możemy spodziewać się realizacji tych inwestycji? Odpowiedź pisemna z dnia 4.07.2018 r. Nr BR.0003.31.2018
222. 25 czerwca 2018r. Aldona Nocna
 1. Kiedy będzie wyremontowany trakt solankowy w parku Tężniowym (wyrównanie ścieżek w okolicach tężni)?
 2. Czy jest możliwe sprzątanie placu Excentryków, alei Armii Krajowej (w okolicach Ciechocińskiej Alei Sław) z odchodów ptasich (ławki i bruk).
 3. Kolejność nasadzeń, najpierw najbardziej uczęszczane miejsca (wysadzanie kwiatów cebulowych).
 4. Dostosowanie godła w sali posiedzeń UM do obowiązującej Konstytucji.
Odpowiedzi w protokole XLIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r.
223. 25 czerwca 2018r. Klara Drobniewska Pochylenie się nad problemem handlu na straganach
w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej i nie tylko (problematyczne, nieestetyczne pasaże handlowe wzdłuż ulic).
Odpowiedź w protokole XLIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. + odpowiedź pisemna z dnia 9 lipca 2018 r. Nr BR.0003.33.2018
224. 25 czerwca 2018r. Anna Michalska Wyłączenie bądź ograniczenie ruchu motocykli w centrum miasta. Odpowiedź w protokole XLIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. + odpowiedź pisemna z dnia 7 lipca br. Nr BR.0003.34.2018
225.  10 września 2018r. Krzysztof Czajka
 1. Postawienie większej ilości koszy w ul. Jagiełły.
 2. Doposażenie placu zabaw na ul. Mieszka I.
Odpowiedzi w protokole LII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r.
226. 10 września 2018r. Bartosz Różański
 1. Zabezpieczenie wodnego placu zabaw na okres zimy.
 2. Kiedy zostaną usunięte stare latarnie na ul. Polnej?
 3. Termin wykonania chodnika łączącego Słońsk Dolny z ul. Solną.
 4. Kto jest właścicielem tężni?
 5. Termin zakończenia prac remontowych na fontannie „Grzybek”.
 6. Propozycja uhonorowania Tomasza Szmidta w Alei Sław.
 7. Niedziałające pompy w parku Tężniowym.
Odpowiedzi w protokole LII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r.
227. 10 września 2018r. Marcin Strych
 1. Dystrybucja Kart Seniora.
 2. Kiedy zostaną wydatkowane środki finansowe zabezpieczone w budżecie na rozwój terenów nadwiślańskich?
 3. Odpowiednie oznakowanie przy Urzędzie Miejskim w celu eliminacji niewłaściwego parkowania przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1.
 4. Kiedy rozpoczną się prace zespołu ds. powstania parkingu buforowego
 5. Pozyskanie gruntów wzdłuż ul. Rolnej.
 6. Czy odbędzie się uroczystość z okazji nadania rondu imienia Stanisława Serafina
 7. Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego i sprawa zawyżonego kosztorysu jednego z projektów (Street Workout Parkur Park).
 8. Funkcjonowanie monitoringu w mieście.
 9. Zniesienie zakazu jazdy rowerów po koronie wału przeciwpowodziowego.
 10. Wniosek o uhonorowanie Tomasza Szmidta w Alei Sław.
 11. Sprawa mężczyzny składającego niemoralne propozycje dzieciom w okolicach szkoły.
Odpowiedzi w protokole LII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r.
228. 10 września 2018r. Paweł Kanaś
 1. Jaka jest łączna ilość rur wodociągowych w wykonanych z azbestu?
 2. Jakie Burmistrz zamierza podjąć działania w związku z ochroną zabytków w mieście(budynek na ul. Bema 40).
 3. Dlaczego tak długo trwało zawieszenie tabliczki z nazwą ronda im. S. Serafina?
Ad.1. Odpowiedzi w protokole LII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r
odpowiedź pisemna BR.003.38.2018 z 1 października 2018 r.Ad.2-3. Odpowiedzi w protokole LII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r
229. 10 września 2018r. Tomasz Dziarski
 1. Na jakim etapie jest studium wykonalności dla basenu miejskiego
 2. Jakie są możliwości wykupienia gruntów od PKP w celu zlokalizowania przystanku autobusowego
 3. Wniosek członków Komisji Uzdrowiskowej o podjęcie działań dot. przejęcia tężni i ciągu technologicznego.
 4. Wniosek o wybudowanie rowerowni przy osiedlu CTBS na ul. Nieszawskiej 149.
 5. Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim specjalisty ds. pozyskiwania funduszy europejskich.
 6. Wypadek podczas turnieju w hali OSiRu i kwestia ubezpieczenia imprezy.
Odpowiedzi w protokole LII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r.
230. 10 września 2018r. Aldona Nocna
 1. Jak przebiega budowa oświetlenia na ul. Rejmonta?
 2. Dosadzenie róż przed Teatrem Letnim oraz w rozarium za pomnikiem Traugutta.
 3. Ubytki w chodniku w okolicy instalacji ze szkła przed kinem „Zdrój”.
 4. Co jest przeszkodą w budowie szaletu w parku Tężniowym?
 5. Rozważenie możliwości zakupu urządzenia czyszczącego chodniki.
Odpowiedzi w protokole LII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r.
231. 10 września 2018r. Izabela Kowacka
 1. Czy są jakieś plany zadbania o tężnię i cały ciąg technologiczny
 2. Czy są plany odnośnie uporządkowania parkowania w mieście, zakupu parkometrów?
Odpowiedzi w protokole LII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r.
232.  10 września 2018r. Marcin Zajączkowski
 1. Zamierzenie dot. ograniczenia strefy zamieszkania przy osiedlu CTBS przy ul. Bema 23.
 2. Podejrzenie mieszkańców o składowanie odpadów z tworzyw sztucznych na osiedlu CTBS ul. Bema 23.
 3. Z ilu konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski miasto aplikowało i z ilu konkursów skorzystało?
 4. Jaka jest przyczyna niskiego wykorzystania środków unijnych
 5. Jakie są wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca?
Ad.1-2. Odpowiedź pisemna BR.003.39.2018 z 1 października 2018 r.

Ad.3. Odpowiedź pisemna BR.003.37.2018 z 1 października 2018 r.

233.  15 października  2018r.  Krzysztof Czajka Prośba o ustosunkowanie się Burmistrza do pisma Stowarzyszenia „My Ciechocinek” w sprawie lokalizacji baneru wyborczego Leszka Dzierżewicza. Odpowiedź w protokole LIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r.
234.  15 października 2018r.  Tomasz Dziarski
 1.  Sprawa ograniczenia hałasu w centrum Ciechocinka w kontekście zmiany organizacji ruchu.
 2. Zatrudnienie pracownika do pozyskiwania środków zewnętrznych.
Odpowiedź w protokole LIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r.
235.  15 października 2018r.  Bartosz Różański
 1. Na kiedy przewidziany jest odbiór chodnika łączącego ul. Solną ze Słońskiem Dolnym
 2. Kiedy odbędzie się przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej?
 3. Kto obecnie reprezentuje Termy Ciechocinek? (Jak Burmistrz uważa, czy powinniśmy porozumieć się z Termami Ciechocinek, aby odbudować basen miejski, czy jednak powinniśmy obrać drogę alternatywną, którą już część radnych wskazywała i postawić na miejski aquapark, czy miejską pływalnię termalną?)
Ad.1-3 Odpowiedź pisemna z dnia 5 listopada 2018 r. nr BR.0003.41.2018.
236.  15 października 2018r.  Marcin Strych
 1.  Sprawa kampanii informacyjnej programu „Czyste powietrze” (rozpropagowanie spotkania, system SMS itd.).
 2. Oznaczenia na lipach wzdłuż ul. Kopernika, czy coś nowego dzieje się w sprawie ich ewentualnej wycinki?
 3. Czy wróci na miejsce kamera monitoringu na ul. Polnej?
 4. Czy samochód zakupiony dla OSP z Budżetu Obywatelskiego jest już zarejestrowany, a jeżeli nie, to kiedy będzie?
Odpowiedź w protokole LIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r.
237.  15 października 2018r.  Anna Michalska Rozplakatowanie spotkania dot. programu „Czyste powietrze” Odpowiedź w protokole LIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r.
238.  15 października 2018r.  Aldona Nocna
 1. Zapytanie o przyczynę uschniętych nowo posadzonych drzew (brzozy wzdłuż ul. Kolejowej, buki wzdłuż ul. Lipnowskiej, wypadanie drzew w ul. Kosmonautów).
 2. Propozycja zasadzenia dębu 100-lecia Niepodległości.
 3. Kiedy rozpoczną się prace związane z budową oświetlenia w ul. Reymonta.
 4. Czy nie za późno włączane są latarnie wzdłuż
  ul. Kosmonautów i Dembickiego?
 5. Czy Burmistrzowi coś wiadomo na temat usunięcia tabliczki oznaczającej źródło, które kiedyś istniało
  w pobliżu nieistniejącego już zabytku przy ul. Bema 40?
 6. W nawiązaniu do wcześniejszego wniosku, prośba
  o nadanie wodnemu placowi zabaw imienia Heleny Prawdzic-Kuczalskiej w innej formie niż uchwałą rady miejskiej.
 7. Wniosek o uroczyste nadanie rondu imienia Serafina, zaakcentowanie faktu nadania imienia.
Odpowiedź w protokole LIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r. 

Ad.6-7. Odpowiedź pisemna z dnia 5 listopada 2018 r. Nr BR.0003.40.2018

239.  15 października 2018r.  Jerzy Draheim W jakim terminie zostanie zakończony remont nawierzchni odcinka ul. Widok? Odpowiedź w protokole LIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r.
240  15 października 2018r.  Marek Kuszyński
 1. Projekt na budowę nawierzchni odcinka ul. Stawowej – czy pojawiły się nowe okoliczności ze strony właścicieli, kiedy rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa?
 2. Jak wygląda sprawa wykonania projektu i budowy chodnika przy ul. Kopernika (naprzeciwko stacji benzynowej). Jakie zadania planuje Zarząd Dróg Wojewódzkich związane z budową/modernizacją
  ul. Kopernika?
Odpowiedź w protokole LIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r.
241.  15 października 2018r.  Paweł Kanaś
 1. Jakie kroki Burmistrz zamierza podjąć w sprawie nieistniejącego już dzisiaj zabytku przy ul. Bema 40?
 2. Sprawa inwestycji budowy basenu miejskiego (audyt).
 3. Czy któryś z komitetów wyborczych składał wniosek
  o zajęcie pasa drogowego na umieszczenie swoich reklam wyborczych?
 4. Czy został ostatnio przeprowadzony audyt wewnętrzny dotyczący finansów publicznych w Urzędzie? Jeśli tak, to kto i kiedy taki audyt wykonał?
Odpowiedź w protokole LIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r.
242.  15 października 2018r. Jerzy Sobierajski Czy z okazji Święta 11-Listopada przemarsz z kościoła mógłby odbyć się ul. Kościuszki (przez ul. 3-go Maja oraz przy tablicy Piłsudskiego)? Odpowiedź w protokole LIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r.

Informacje

Rejestr zmian