Interpelacje 2018-2023

Interpelacje Radnych Ciechocinka kadencji 2018-2023

 L.p.  Wnioskodawca Data wpływu Data przekazania Interpelacja Odpowiedź
 1 Jarosław Jucewicz 19.11.2018 20.11.2018 Dopisanie osób do rejestru wyborców Odpowiedź Burmistrza
 2 Jarosław Jucewicz 19.11.2018 20.11.2018 Przepływy finansowe pomiędzy Urzędem Miejskim, podległymi jednostkami, a 22 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym od 2005 r. Odpowiedź Burmistrza
 3 Jarosław Jucewicz 19.11.2018 20.11.2018 Udostępnianie pracowników oraz mienia Urzędu Miejskiego dla KWW Dla Przyszłości Ciechocinka. Odpowiedź Burmistrza
 4 Jarosław Jucewicz 19.11.2018 20.11.2018 Pozyskiwanie programów unijnych i zatrudnienie pracownika zajmującego się dotacjami unijnymi Odpowiedź Burmistrza
 5 Jarosław Jucewicz 19.11.2018 20.11.2018 Zlecenia Urzędu Miejskiego dla Pracowni Architektonicznej ARCHI-SIZE Jakuba Kaczorowskiego. Odpowiedź Burmistrza
 6 Jarosław Jucewicz 19.11.2018 20.11.2018 Sprzedaż działek/nieruchomości stanowiących własność gminy od 1998 r. Odpowiedź Burmistrza
 7 Jarosław Jucewicz 19.11.2018 20.11.2018 Brak systematyczności w udostępnianiu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ich jakość. Odpowiedź Burmistrza
 8 Jarosław Jucewicz 22.11.2018 22.11.2018 Opracowania operatu uzdrowiskowego Odpowiedź Burmistrza
 9 Jarosław Jucewicz 22.11.2018 23.11.2018 Przebieg I sesji Rady Miejskiej Ciechocinka Odpowiedź Burmistrza
 10 Jarosław Jucewicz 07.12.2018 08.12.2018 Uszczegółowienie odpowiedzi na interpelacje Odpowiedź Burmistrza – cz. 1 Odpowiedź Burmistrza – cz. 2 Odpowiedź Burmistrza – cz. 3
 11 Jarosław Jucewicz 10.01.2019 11.01.2019 1) Jakie prace przeprowadzono od 6 lutego 2017 r. w sprawie ograniczenia ruchu kołowego w okolicy Grzybka oraz jakie wydatki podjął Burmistrz, aby mieć najlepsze powietrze spośród polskich uzdrowisk w Ciechocinku?2) Jakim wyspecjalizowanym firmom Urząd Miejski Ciechocinek zleca przeprowadzenie badan klimatu akustycznego, stanu sanitarnego powietrza oraz pól elektromagnetycznych; jakie są ostatnie wyniki pomiarów wykonanych przez specjalistyczne firmy?3) Czy wyświetlacz pokazujący bieżąca temperaturę i stan powietrza
w uzdrowisku został zamontowany i w jakim miejscu?
Odpowiedzi Burmistrza
 12 Agnieszka Rybczyńska 14.01.2019 15.01.2019 W sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Miejskiego Odpowiedź Burmistrza
 13 Jarosław Jucewicz 25.01.2019  26.01.2019 W sprawie wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy stanowiskiem Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, a stanowiskiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Odpowiedź Burmistrza
 14 Jarosław Jucewicz 28.01.2019  29.01.2019 W sprawie stanu technicznego hydrantów zewnętrznych w obszarze Miasta Ciechocinek Odpowiedź Burmistrza
 15 Tomasz Dziarski 29.01.2019 30.01.2019 W sprawie możliwości wprowadzenia opłat bezgotówkowych poprzez terminal płatniczy w ciechocińskim kinie „Zdrój” Odpowiedź Burmistrza
16 Tomasz Dziarski 29.01.2019 30.01.2019 W sprawie podjęcia działań związanych z usychaniem drzewostanu w Parku Sosnowym Odpowiedź Burmistrza
17 Jarosław Jucewicz 01.02.2019 04.02.2019 W sprawie stanu infrastruktury sieci monitoringu miejskiego Odpowiedź Burmistrza
18 Jarosław Jucewicz 05.02.2019 05.02.2019 W sprawie Budżetu Obywatelskiego Odpowiedź Burmistrza
19 Jarosław Jucewicz 18.02.2019 19.02.2019 W sprawie parkingu przy Grzybku Odpowiedź Burmistrza
20 Dariusz Barczak 19.02.2019 20.02.2019 w sprawie usytuowania nowego przejścia dla pieszych na ul. Zdrojowej Odpowiedź Burmistrza
21 Jarosław Jucewicz 20.02.2019 21.02.2019 W sprawie korzystania przez Ciechocinek z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Odpowiedź Burmistrza
22 Jarosław Jucewicz 26.02.2019 27.02.2019 W sprawie opinii prawnych w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Odpowiedź Burmistrza
23 Agnieszka Rybczyńska 27.02.2019 28.02.2019 W sprawie zamontowania ulicznej skrzynki pocztowej w okolicy hali targowej Odpowiedź Poczty Polskiej
24 Jarosław Jucewicz 27.02.2019 28.02.2019 W sprawie liczby interwencji Policji w szkołach podstawowych Odpowiedź Burmistrza
25 Jarosław Jucewicz 27.03.2019 28.03.2019 W sprawie reaktywacji połączenia kolejowego do Ciechocinka oraz działalności zespołu ds. lokalizacji parkingu buforowego dla Ciechocinka. Odpowiedź Burmistrza
26 Jarosław Jucewicz 08.04.2019 09.04.2019 w sprawie opieki nad dziećmi podczas strajku nauczycieli Odpowiedź Burmistrza
27 Jarosław Jucewicz 09.04.2019 10.04.2019 w sprawie pozyskiwania dotacji Odpowiedź Burmistrza
28 Jarosław Jucewicz 15.04.2019 16.04.2019 w sprawie alejek parkowych Odpowiedź Burmistrza
29 Jarosław Jucewicz 24.04.2019 25.04.2019 w sprawie dotacji oświatowych Odpowiedź Burmistrza
30 Robert Marzec 26.04.2019 27.04.2019 w sprawie parkowania wzdłuż tężni i przy stadionie miejskim Odpowiedź Burmistrza
31 Jarosław Jucewicz 05.05.2019 06.05.2019 w sprawie śmieci Odpowiedź Burmistrza
32 Jarosław Jucewicz 06.05.2019 07.05.2019 w sprawie audytu dot. dostępności dla osób niepełnosprawnych Odpowiedź Burmistrza
33 Jarosław Jucewicz 06.05.2019 07.05.2019 w sprawie wystawy „180-lat Ciechocinek uzdrawia po tężnie” Odpowiedź Burmistrza
34 Agnieszka Rybczyńska 15.05.2019 16.05.2019 w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Traugutta Odpowiedź Burmistrza
35 Jarosław Jucewicz 20.05.2019 21.05.2019 w sprawie modernizacji muszli koncertowej Odpowiedź Burmistrza
36 Jarosław Jucewicz 14.06.2019 15.06.2019 w sprawie utrzymania likwidowanych połączeń autobusowych na lini Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek
Zapytanie uzupełniające
Odpowiedź Burmistrza
Odpowiedź na zapytanie uzupełniające
37 Jarosław Jucewicz 14.06.2019 15.06.2019 Przygotowania wniosku i skierowania do Ministerstwa Infrastruktury ws przyspieszenia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Odpowiedź Burmistrza
38 Jarosław Jucewicz 22.07.2019 23.07.2019 Sposobu wykonania inwestycji „Budowa Street Workout / Parkour Park” na wolnym powietrzu o nazwie „FLOWPARK” Odpowiedź Burmistrza
39 Jarosław Jucewicz 18.09.2019 19.09.2019 W sprawie bezpieczeństwa publicznego oraz dodatkowych patroli Policji w Ciechocinku Odpowiedź Burmistrza – cz.I
Odpowiedź burmistrza – cz.II
Odpowiedź Burmistrza – cz.III
40 Jarosław Jucewicz 22.09.2019 23.09.2019 W sprawie porządku i bezpieczeństwa na posesji przy ul. Stolarskiej 9 Odpowiedź Burmistrza
41 Jarosław Jucewicz 03.10.2019 04.10.2019 W sprawie instalacji telekomunikacyjnych w Ciechocinku
Zapytanie uzupełniające
Odpowiedź Burmistrza
Odpowiedź na zapytanie uzupełniające
42 Jarosław Jucewicz 24.10.2019 24.10.2019 w sprawie procedury wyłonienia projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Odpowiedź Burmistrza
43 Jarosław Jucewicz 23.10.2019 24.10.2019 w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Odpowiedź Burmistrza
44 Jarosław Jucewicz 30.10.2019 30.10.2019 w sprawie basenu termalno-solankowego Odpowiedź Burmistrza
45 Jarosław Jucewicz 30.10.2019 30.10.2019 w sprawie wysokości podatku od podanych nieruchomości Odpowiedź Burmistrza
1/2020 Jarosław Jucewicz 09.01.2020 09.01.2020 w sprawie zwolnień z opłaty uzdrowiskowej Odpowiedź Burmistrza
2/2020 Jarosław Jucewicz 15.01.2020 16.01.2020 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020 Odpowiedź Burmistrza
3/2020 Jarosław Jucewicz 16.01.2020 16.01.2020 w sprawie systemu powiadamiania Odpowiedź Burmistrza
4/2020 Jarosław Jucewicz 02.03.2020 02.03.2020  w sprawie naprawy miejsc handlowych oraz wyznaczenia miejsc do handlu wyrobami z własnego gospodarstwa Odpowiedź Burmistrza
5/2020 Jarosław Jucewicz 02.03.2020 02.03.2020 w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku Odpowiedź Burmistrza
6/2020 Jarosław Jucewicz 02.03.2020 02.03.2020 w sprawie cięć pielęgnacyjnych jemioły na ulicach Nieszawskiej i Armiii Krajowej Odpowiedź Burmistrza
7/2020 Jarosław Jucewicz 9.03.2020 9.03.2020 w sprawie wymiany źródeł ciepła z węglowych na źródła opalane paliwem ekologicznym Odpowiedź Burmistrza
8/2020 Jarosław Jucewicz 10.03.2020 10.03.2020  w sprawie powołania zespołu ds. zagrożenia biologicznego „Koronawirusa SARS-Cov-2” w celu określenia działań profilaktycznych na terenie Ciechocinka Odpowiedź Burmistrza
9/2020 Jarosław Jucewicz 23.03.2020 23.03.2020 w sprawie wdrożenia pakietu pomocowego dla ciechocińskich przedsiębiorców, seniorów oraz osób podwyższonego ryzyka
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Odpowiedź Burmistrza
10/2020 Jarosław Jucewicz 06.04.2020 06.04.2020 W sprawie działalności gospodarczej podmiotów gospodarczych w Ciechocinku, (zaprzestanie, wykreślenie, rozpoczęcie działalności w marcu i kwietniu 2020 r.) Odpowiedź Burmistrza
11/2020 Jarosław Jucewicz 06.04.2020 06.04.2020 W sprawie rozpropagowania ulotek, komunikatów wśród mieszkańców dot. pandemii koronawirusa Odpowiedź Burmistrza
12/2020 Jarosław Jucewicz 06.04.2020 06.04.2020 W sprawie poprawy wizerunku i bezpieczeństwa przy ul. StolarskiejW sprawie realizacji prac związanych z oczyszczeniem chodnika, zlokalizowanego przy blokach Stolarska 6 oraz Strażacka 4 i 6 Odpowiedź BurmistrzaOdpowiedź Burmistrza – część II
13/2020 Jarosław Jucewicz 07.04.2020 07.04.2020 W sprawie odpowiedzi Burmistrza z dnia 6 kwietnia br. na zapytanie radnego J. Jucewicza, złożone 23 marca br., w sprawie wdrożenia pakietu pomocowego dla ciechocińskich przedsiębiorców, seniorów oraz osób podwyższonego ryzyka Odpowiedź Burmistrza
14/2020 Jarosław Jucewicz 30.04.2020 30.04.2020 w sprawie Raportu o stanie Gminy Odpowiedź Burmistrza
15/2020 Jarosław Jucewicz 12.05.2020 12.05.2020 W sprawie nieczystości w okolicach hali targowej oraz właściwego nadzoru nad prawidłową segregacją odpadów komunalnychW sprawie uzupełnienia odpowiedzi w zakresie umów podmiotów gospodarczych z rejonu targowiska na odbiór odpadów Odpowiedź Burmistrza
Odpowiedź Burmistrza
16/2020 Jarosław Jucewicz 15.05.2020 15.05.2020 W sprawie wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Odpowiedź Burmistrza
17/2020 Jarosław Jucewicz 20.05.2020 20.05.2020 W sprawie drzewostanu w parku Zdrojowym i Sosnowym, naprawy chodnika w parku Zdrojowym oraz naprawy chodnika i płotu przy ul. Stolarskiej Odpowiedź Burmistrza
18/2020 Jarosław Jucewicz 25.05.2020 25.05.2020 W sprawie przywrócenia połączeń autobusowych między Ciechocinkiem a Aleksandrowem Kuj. Odpowiedź Burmistrza
19/2020 Jarosław Jucewicz 26.05.2020 26.05.2020 W sprawie zabezpieczenia zgliszczy przy przystanku autobusowym oraz przeprowadzenia dezynfekcji altan w parku ZdrojowymW sprawie podania nieprawdziwych informacji w odpowiedzi na interpelację z 26 maja br. Odpowiedź BurmistrzaOdpowiedź Burmistrza – część II
20/2020 Wojciech Skotnicki 26.05.2020 26.05.2020 W sprawie przystąpienia do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Odpowiedź Burmistrza
21/2020 Wojciech Skotnicki 26.05.2020 26.05.2020 W sprawie wyeksponowania barw narodowych na BIP Odpowiedź Burmistrza
22/2020 Wojciech Skotnicki 26.05.2020 26.05.2020 W sprawie wniosku do dokumentu pn.”Strategia Przyśpieszenia 2030+” w celu przywrócenia połączeń kolejowych Odpowiedź Burmistrza
23/2020 Wojciech Skotnicki 29.05.2020 29.05.2020 W sprawie uszczelniania systemu naliczania opłat za śmieci i zmiany metody naliczania opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych Odpowiedź Burmistrza
24/2020 Jarosław Jucewicz 28.05.2020 28.05.2020 W sprawie pozyskania środków finansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Odpowiedź Burmistrza
25/2020 Jarosław Jucewicz 01.06.2020 01.06.2020 W sprawie naprawy lampy na ul. Narutowicza Odpowiedź Burmistrza
26/2020 Wojciech Skotnicki 01.06.2020 01.06.2020 W sprawie „Programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku” Odpowiedź Burmistrza
27/2020 Jarosław Jucewicz 05.06.2020 05.06.2020 W sprawie wydatków na usługi gastronomiczne podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Odpowiedź Burmistrza
28/2020 Jarosław Jucewicz 10.06.2020 10.06.2020 W sprawie publikacji albumu „Poczet samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego 1990-2023” Odpowiedź Burmistrza
29/2020 Jarosław Jucewicz 10.06.2020 10.06.2020 W sprawie usunięcia uschniętego drzewa przy ul. Kopernika Pismo do ZDW
30/2020 Wojciech Skotnicki 15.06.2020 15.06.2020 W sprawie umieszczenia treści Rozporządzenia dot. Covid-19 na stronie internetowej UM Odpowiedź Burmistrza
31/2020 Jarosław Jucewicz 06.07.2020 06.07.2020 W sprawie uczestnictwa przez Ciechocinek w konkursach, które były dostępne dla gmin od początku wdrażania RPO Odpowiedź Burmistrza
32/2020 Jarosław Jucewicz 06.08.2020 06.08.2020 W sprawie lokalizacji przystanku PKP przy ul. Narutowicza Odpowiedź Burmistrza
33/2020 Jarosław Jucewicz 06.08.2020 06.08.2020 W sprawie wypożyczenia rejestratora do pomiaru pól elektromagnetycznych Odpowiedź Burmistrza
34/2020 Jarosław Jucewicz 06.08.2020 06.08.2020 dot. konsultacji nad wyborem inwestycji do Krajowego Planu Odbudowy oraz nad możliwością składania wniosków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych Odpowiedź Burmistrza
35/2020 Jarosław Jucewicz 20.08.2020 20.08.2020 W sprawie możliwości montażu szlabanu oraz nasadzenia tuj w rejonie Wspólnot Mieszkaniowych Stolarska 6 i Strażacka 4 Odpowiedź Burmistrza
36/2020 Paweł Wesołowski 03.09.2020  03.09.2020 W sprawie lokalizacji na krawędzi jezdni ogrodzenia d. hotelu Müllera Odpowiedź Burmistrza
37/2020 Paweł Wesołowski 03.09.2020 03.09.2020 W sprawie rozbudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika i Narutowicza Odpowiedź Burmistrza
38/2020 Paweł Wesołowski 03.09.2020 03.09.2020 W sprawie ochrony mieszkańców Ciechocinka przed hałasem z autostrady A1 Odpowiedź BurmistrzaOdpowiedź uzupełniająca
39/2020 Jarosław Jucewicz 17.09.2020 17.09.2020 W sprawie wniosku o dofinansowanie projektów geotermalnych w ramach programu Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpowiedź Burmistrza
40/2020 Agnieszka Rybczyńska 18.09.2020 18.09.2020 W sprawie przestawienia ławki wraz z koszem na śmieci przy ul. Traugutta Odpowiedź Burmistrza
41/2020 Agnieszka Rybczyńska 18.09.2020 18.09.2020 W sprawie uhonorowania w Ciechocińskiej Alei Gwiazd p. Jana Nowickiego Odpowiedź Burmistrza
42/2020 Agnieszka Rybczyńska 18.09.2020 18.09.2020 W sprawie oświetlenia deptaka Odpowiedź Burmistrza
43/2020 Jarosław Jucewicz 22.10.2020 22.10.2020 W sprawie podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się ul. Bema Pismo do Komendanta KPP
44/2020 Jarosław Jucewicz 06.11.2020 09.11.2020 W sprawie działań pomocowych w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w gospodarce Ciechocinka Odpowiedź Burmistrza
45/2020 Jarosław Jucewicz 24.11.2020 25.11.2020 w sprawie utrwalania obrazu i dźwięku na posiedzeniach komisji Odpowiedź Burmistrza
46/2020 Jarosław Jucewicz 03.12.2020 03.12.2020 dot. analizy SWOT na temat wdrożenia Ciechocińskiego Parku Kulturowego oraz opinii podmiotu opiniującego Gminny Rejestr Zabytków Odpowiedź Burmistrza
47/2020 Jarosław Jucewicz 07.12.2020 07.12.2020 w sprawie korespondencji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. Parku Kulturowego Odpowiedź Burmistrza
48/2020 Wojciech Skotnicki 22.12.2020 22.12.2020 w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Odpowiedź Burmistrza
1/2021 Jarosław Jucewicz 14.01.2021 15.01.2021 w sprawie zakupu ozonatora przez Urząd Miejski Odpowiedź Burmistrza
2/2021 Jarosław Jucewicz 14.01.2021 15.01.2021 w sprawie ilości zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wskutek pandemii. Odpowiedź Burmistrza
3/2021 Agnieszka Rybczyńska 03.02.2021 03.02.2021 w sprawie formy i lokalizacji kontenera na plaży miejskiej Odpowiedź Burmistrza
4/2021 Jarosław Jucewicz 04.02.2021 05.02.2021 w sprawie:
– braku sztabu WOŚP w Ciechocinku,
– zbiórki odpadów komunalnych
II część – odpowiedź Burmistrza
5/2021 Jarosław Jucewicz 08.02.2021 10.02.2021 w sprawie zabezpieczenia pomostu przy plaży miejskiej nad Wisłą Odpowiedź Burmistrza
6/2021 Jarosław Jucewicz 10.02.2021 10.02.202 w sprawie odśnieżania Ciechocinka Odpowiedź Burmistrza
7/2021 Jarosław Jucewicz 16.02.2021 16.02.2021 w sprawie ilości oraz ceny odpadów komunalnych odprowadzonych przez „Ekociech” na składowisko odpadów w Służewie Odpowiedź Burmistrza
8/2021 Jarosław Jucewicz 22.02.2021 24.02.2021 w sprawie kontroli odśnieżania ulic w Ciechocinku Odpowiedź Burmistrza
9/2021 Jarosław Jucewicz 31.03.2021 01.04.2021  w sprawie:
– naprawy ławek,
– naprawy wyświetlacza monitorującego stan powietrza,
– sprawozdania z realizacji działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020,
– dot. opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy,
– ewidencji budynków zabytkowych,
– problemów nieseregowania odpadów komunalnych oraz podjętych działań w tym zakresie,
– możliwości objęcia stawką zerową za parkowanie mieszkańców zamieszkujących w strefie A i B płatnego parkowania.
Odpowiedź BurmistrzaOdpowiedź uzupełniająca
10/2021 Jarosław Jucewicz 08.04.2021 08.04.2021 w sprawie Strefy Płatnego Parkowania Odpowiedź Burmistrza
 11/2021 Jarosław Jucewicz 12.04.2021 13.04.2021 w sprawie stanu trawników w parku Zdrojowym Odpowiedź Burmistrza
12/2021 Jarosław Jucewicz 12.04.2021 13.04.2021 w sprawie lokalizacji miejsc postojowych Odpowiedź Burmistrza
13/2021 Jarosław Jucewicz 19.04.2021 20.04.2021 W sprawie przeglądu placów zabaw dla dzieci Odpowiedź Burmistrza
14/2021 Jarosław Jucewicz 23.04.2021 23.04.2021 W sprawie działalności Ciechocińskiego Klubu Jeździeckiego „Bonanza”, zlokalizowanego przy ul. Bema, w strefie uzdrowiskowej „B” Odpowiedź Burmistrza
15/2021 Jarosław Jucewicz 23.04.2021 23.04.2021 W sprawie złego stanu technicznego budynku przy ul. Stolarskiej 9 oraz stanu sanitarnego tej nieruchomości Odpowiedź Burmistrza
16/2021 Jarosław Jucewicz 13.05.2021 13.05.2021 W sprawie przywrócenia budżetu obywatelskiego oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Ciechocinka Odpowiedź Burmistrza
17/2021 Jarosław Jucewicz 19.05.2021 19.05.2021 W sprawie oznakowania Strefy Płatnego Parkowania Odpowiedź Burmistrza
18/2021 Jarosław Jucewicz 15.07.2021  16.07.2021 W sprawie współpracy Gminy Ciechocinek z Ochotniczą Strażą Pożarna w Ciechocinku Odpowiedź Burmistrza
19/2021 Jarosław Jucewicz 26.07.2021  26.07.2021 W sprawie zawiadomienia na Bip dot. odwołania od decyzji Burmistrza Ciechocinka GT.6220.10.18.2019.2021 w sprawie masztu Odpowiedź Burmistrza
 20/2021 Jarosław Jucewicz  26.07.2021  26.07.2021  W sprawie rewitalizacji Teatru Letniego, w tym bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumentacji techniczno-budowlanej Odpowiedź Burmistrza

Informacje

Rejestr zmian