Inkasent opłaty targowej

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:n/d
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Ciechocinku
  • Wydział:n/d
  • Miejsce pracyGmina Miejska Ciechocinek
  • StanowiskoInkasent opłaty targowej
  • Wymiar etatuumowa cywilnoprawna
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-03-25
  • Termin składania dokumentów2020-04-10
  • Sposób składania dokumentów Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na inkasenta opłaty targowej” do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14. 00  (decyduje data wpływu)
  • Miejsce składania dokumentówsekretariat Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne 1) obywatelstwo polskie,
   2) wykształcenie minimum średnie,
   3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
   4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   5) stan zdrowia pozwalający na pracę inkasenta,,
   6) dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność i odporność na stres.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowen/d
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy 1) pobieranie opłaty targowej w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie Gminy Ciechocinek przez 7 dni w tygodniu,
   2) wpłacanie w terminie opłaty targowej do kasy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyn/d
  • Lista wybranych kandydatówbrak
  • Uzasadnienie wyboruBrak złożonych aplikacji.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian