Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – kwiecień 2019

ENERGA OPERATOR S.A.

Informuje o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej

W dniu 26.04.2019  w godz. 8.30-10.30
odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  CIECHOCINEK SANATORIUM MLECZARZ obwód 500 ulica Warzelniana

W dniu 26.04.2019  w godz. 10.30-12.30
odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  CIECHOCINEK SANATORIUM MLECZARZ obwód 400 ulica Warzelniana

W dniu 26.04.2019  w godz. 12.30-14.30 
odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  CIECHOCINEK SANATORIUM MLECZARZ obwód 300

Informacje

Rejestr zmian