INFORMACJA NR 4 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych

W dniu 17 sierpnia 2011 roku na podstawie zestawienia ofert złożonych w dniu 16 sierpnia 2011 roku na obsługę emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.765.000,00 zł i przedłożonej informacji o wielkości kosztów tej emisji, Burmistrz Ciechocinka dokonał wyboru banku, który zajmie się organizacją emisji.
Organizację emisji obligacji komunalnych GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK przeprowadzi:

PKO Bank Polski
ul. Puławska 15
02-525 Warszawa

W latach 2012-2019 Gmina z tytułu emisji poniesie łączne koszty w wysokości 2.739.000,00 zł, z czego prowizja wyniesie 10.000,00 zł, oprocentowanie obliczone na podstawie danych z 17.08.2011 r. wyniesie 2.729.000,00 zł.

W dniu 23 sierpnia 2011 roku wszyscy oferenci zostali poinformowani pisemnie o wyborze organizatora emisji.

Informacje

Rejestr zmian