INFORMACJA NR 3 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych

Zestawienie ofert złożonych w dniu 16 sierpnia 2011 roku na obsługę emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.765.000,00 zł

GMINA CIECHOCINEK

Na podstawie złożonych ofert dokonano ich oceny pod względem jednego kryterium, tj. łącznych kosztów emisji. Dla obliczenia wielkości odsetek przyjęto WIBOR 6M z dnia 16 sierpnia 2011 roku, wielkość prowizji zawartej w każdej z ofert oraz marżę odsetkową banku. Przyjmując wymienione parametry łączne koszty emisji oferowane przez zainteresowane banki przedstawiają się następująco:

Numer oferty  Nazwa banku  Prowizja  Odsetki  Łączne koszty emisji
 1  Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
13 000,00  2 964 000,00  2 977 000,00
 2  Spółdzielcza Grupa Bankowa
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań
9 765,00  2 736 000,00  2 745 765,00
 3  PKO Bank Polski
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
10 000,00  2 729 000,00  2 739 000,00

W wyniku obliczenia oprocentowania za lata 2012-2019 okazało się, że najatrakcyjniejsza jest oferta PKO BP. Prowizja określona została kwotowo w wysokości 10.000,00 zł, natomiast wysokość marży odsetkowej zaproponowano na poziomie 0,72% ponad stawkę WIBOR 6M dla wszystkich obligacji. Przyjmując WIBOR 6M na poziomie 4,84% (na dzień 16.08.2011 r.), oprocentowanie na ten moment wyniesie 5,56% w skali roku. Zadłużenie Gminy z tytułu przedmiotowej emisji w 2012 roku będzie wynosiło 26,03% planowanych dochodów, natomiast spłata zadłużenia łącznie z oprocentowaniem wykazuje najwyższy wskaźnik w 2014 roku i będzie wynosiła 5,39%.

Informacje

Rejestr zmian