INFORMACJA NR 2 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych wystosowanym w dniu 27 lipca 2011 roku do pięciu banków, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16 sierpnia 2011 roku wpłynęły trzy oferty:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
  • Spółdzielcza Grupa Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań
  • PKO Bank Polski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa

Informacje

Rejestr zmian