INFORMACJA NR 1 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych

Realizując zapisy § 9 pkt. 2) i 3) uchwały nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok oraz § 8 uchwały nr IX/52/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w dniu 27 lipca 2011 roku Burmistrz Ciechocinka podjął decyzję o wystosowaniu zaproszenia do złożenia ofert na organizację emisji obligacji komunalnych:

  • w 2011 roku na kwotę 7.765.000,00 zł,
  • w 2012 roku na kwotę 2.000.000,00 zł.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian