Informacja dla osób niesłyszących

11282_DEAFum

Burmistrz Ciechocinka realizując ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U z 2011r. Nr 209, poz. 1243) obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Informacje

Rejestr zmian