Informacja Burmistrza ws spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

 

Burmistrz Ciechocinka

informuje, że spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej zostaje udostępniony do wglądu

w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku

pokój nr 22, II piętro

tel. 54 416 18 00 wew. 138

od 17.06.2019 r.

w godzinach pracy

B U R M I S T R Z
mgr. inż. Leszek Dzierżewicz
Ciechocinek, dnia 14.06.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian