Pełnomocnictwa podatkowe

Pełnomocnictwo szczególne:
 1. Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.
 2. Sposób ustanowienia:
  • na piśmie – składa się według wzoru, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis,
  • okazanie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.
 3. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.
Formularze do pobrania: 
 1. Wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1
 2. Wzór zawiadomienia o zmianie odwołaniu wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1
  Pełnomocnictwo do doręczeń: Obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń powstaje, gdy nie ma ustanowionego pełnomocnika i jednocześnie:
 • strona zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej
 • albo nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.
Nie dotyczy pism doręczanych stronie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. Formularze do pobrania: 
 1. Wzór pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1
 2. Wzór zawiadomienia o zmianie odwołaniu wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OPD-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>