Dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018, Burmistrz Ciechocinka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na  redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka.

Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup,  montaż i uruchomienie instalacji źródła ciepła w kwocie 4.000,00 zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

W związku powyższym wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. Wzór wniosku dostępny jest w tut. Urzędzie, pok. nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.ciechocinek.pl.

Aktualizacja z dnia 23.04.2018 :

Z uwagi na przypadające dni wolne od pracy, wnioski o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania przyjmowane będą do dnia
02.05.2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian