Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Ciechocinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://bip.ciechocinek.pl oraz aplikacji mobilnej BLISKO

Data publikacji strony internetowej: 2017.10.11.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.02.08

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Niedostępne elementy i treści

  • niektóre załączniki w formacie PDF zamieszczone na stronie są widoczne w postaci skanów, bez dostępnej warstwy tekstowej.  Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować. Wszystkie obecnie publikowane załączniki posiadają postać cyfrową umożliwiającą odczytanie ich przez czytniki ekranowe.
  • niektóre z dostępnych obrazów nie posiadają znaczników alternatywnych. Mają one wyłącznie charakter promocyjny.
  • filmy będące zapisem transmisji obrad Sesji Rady Miasta opublikowane przez wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.22.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Łukasz Małecki. Możesz skontaktować się z nim mailowo – bip[at]ciechocinek[dot]pl lub telefonicznie – 54 416 18 00.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski usytuowany jest w centrum miasta. Dojazd jest możliwy od ulicy Kopernika. Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego.

Urząd Miejski mieści się w czterech budynkach, przy głównym budynku są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku głównym znajduje się miejsce obsługi interesantów. Drzwi wejściowe w 4 budynkach umożliwiają przejazd wózka inwalidzkiego (na posadzce nie ma progów). Parter głównego budynku oraz trzy pozostałe budynki są przestrzenne, podłoga bez progów umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim oraz dogodny podjazd do biurka pracownika.

Brak windy w budynku głównym, który posiada trzy kondygnacje.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i
oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy urzędu pomagają załatwić osobie z niepełnosprawnością każdą sprawę podatkową w sali obsługi, bez konieczności przemieszczania się. Do budynków można wejść z psem przewodnikiem.

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych oraz na stronie promocyjnej miasta pod adresem www.ciechocinek.pl są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Gmina Miejska Ciechocinek prowadzi mobilną aplikację BLISKO.
Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>