Ciechocińskie place zabaw

Ogródki Jordanowskie zlokalizowane w Ciechocinku przy ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Kopernika, ul. Słońsk Górny, ul. Mieszka I oraz w Parku Tężniowym są przeznaczone do zabawy dla dzieci. Są miejscem, gdzie dzieci aktywnie spędzają czas i czują się bezpiecznie, natomiast rodzice są pewni, że ich dzieciom nic nie zagraża.

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placów zabaw zostały zainstalowane zgodnie ze specyfikacją techniczną. Ponadto urządzenia posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, które są potwierdzeniem wykonania w oparciu o obowiązujące normy. Montaż urządzeń został dokonany przez przeszkoloną firmę NOVUM Jolanta Pędzisz – producenta zainstalowanych urządzeń.

Dodatkowe wyposażenia placów zabaw stanowią:
– ławki z oparciem utwierdzone w gruncie,
– kosze na śmieci,
– tablice informacyjne przy wejściach na plac zabaw wraz z regulaminem.

Place zabaw wyłożone są w części nawierzchnią trawiastą oraz podsypką piaskową.

Na placach zabaw przeprowadzane są konserwacje, które dotyczą zarówno wyposażenia, jak i nawierzchni placu.

Wyposażenie ogródków jest systematycznie kontrolowane pod względem:
-uszkodzeń konstrukcji,
-występowania szkodników,
-gnicia materiałów użytych do budowy.

Rodzaje przeprowadzanych kontroli urządzeń na placach zabaw:
-regularna poprzez oględziny, która umożliwia ujawnienie zagrożeń, będących wynikiem wandalizmu, zużycia, czy też warunków pogodowych,
-coroczna kontrola podstawowa – wykonywana raz w roku, ma na celu ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia,

W celu utrzymywania bezpieczeństwa i sprawności wyposażenia dokonywane jest:
– dokręcanie połączeń,
– odmalowywanie,
– wyrównywanie nawierzchni,
– dosypywanie do wymaganego poziomu piasku,

Każdy plac zabaw posiada dziennik zarządcy placu zabaw z zapisami przeprowadzonych kontroli, a także dokumenty urządzeń gwarancyjnych, czy instrukcje kontroli.

Informacje

Rejestr zmian