Wybory 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. dot. liczby mieszkańców Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie terminów składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Artykuł 03.02.2018 Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Szczegóły