Usuwanie odpadów

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.09.2017 Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Wydawanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchocmości Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie obierania odpadów komunalnych Szczegóły