Usuwanie drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.03.2020 Usuwanie drzew oraz krzewów – wydawanie zezwolenia Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Rejestry i decyzje środowiskowe Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów w związku z modernizacją sieci uzbrojenia terenu (bez naliczania opłat) Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w związku z modernizacją dróg i naliczanie opłaty Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów i naliczanie opłat (dot. inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne będące przedsiębiorcą) Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów bez naliczania opłat Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Naliczanie kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni oraz za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia Szczegóły