Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.05.2021 OPINIA Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OPINIA Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Uchwała Nr 16/I/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19.09.2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ciechocinek informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Uchwała Nr 67/K/2017 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.10.2017 roku. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych. Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinek na lata 2018 – 2024 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Ciechocinek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Ciechocinek na 2018 rok Szczegóły