Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2105/1, 2105/14, 2105/15, 2105/13, 2163, 2155/1 i 2146/2 w Ciechocinku przy ulicy Rolnej” Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Reymonta w Ciechocinku na działkach nr 1242/2, 1268/1, 1271/10, 1273/105” Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa gazociągu na działce nr 2057 w Ciechocinku przy ulicy Sportowej” Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami siłowni, budowie sceny mobilnej, miejsc postojowych , ogrodzenia terenu , remontu dachu istn. szkoły, rozbudowie istn. sali gimnastycznej o pom. magazynowe, lokalizacji wjazdu na terenie działki nr 1158/23 w Ciechocinku przy ulicy Kopernika, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla stacji transformatorowych CIECHOCINEK PARK oraz CIECHOCINEK PPUC2 ob.500 Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Bezpłatne porady prawne Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Ogłoszenie ws dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Komunikat – Dnia 22 grudnia 2017 r. URZĄD MIEJSKI W CIECHOCINKU będzie NIECZYNNY Szczegóły