Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie dot. Punktu Terapeutycznego Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 63 mm wraz z przyłączami gazowym na działkach nr 1675/3 i 1902 w Ciechocinku ulica:Słońska i Słońsk Górny, strefa „B” ochrony uzdrowiskowej” Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu/ podnajmu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2159, 2642/1, 2642/3, 1300/14, 2143/2, 2143/5, 2143/4 w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego, strefa „C” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 225 PE na działce nr 658/4, położone w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, przy ul. Bema w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 125 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2296/27 i 2296/22 w Ciechocinku przy ulicy Bema” Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2105/1, 2105/14, 2105/15, 2105/13, 2163, 2155/1 i 2146/2 w Ciechocinku przy ulicy Rolnej” Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Reymonta w Ciechocinku na działkach nr 1242/2, 1268/1, 1271/10, 1273/105” Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa gazociągu na działce nr 2057 w Ciechocinku przy ulicy Sportowej” Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami siłowni, budowie sceny mobilnej, miejsc postojowych , ogrodzenia terenu , remontu dachu istn. szkoły, rozbudowie istn. sali gimnastycznej o pom. magazynowe, lokalizacji wjazdu na terenie działki nr 1158/23 w Ciechocinku przy ulicy Kopernika, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły