Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa stacji transformatorowej 15/0.4 kV , linii kablowych SN i NN oraz złączy kablowych zk-sn i zk-nn na działkach nr 733/4, 906, 928, 756/6, 755, 930/1, 930/3, 932/1 w Ciechocinku” , strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.” Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego na działkach nr 2109, 2147/8, 2153, 2154, 2155/2, 2165, 2166 w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej „Ciechocinek” oraz zewnętrznych układów technologicznych i infrastruktury technicznej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 664/3, 665/4, 665/6, 665/8, 666/4, 666/5, 666/11, położonych przy ul. Generała Bema w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 63 PE w pasie drogowym drogi gminnej ul. Sportowej działka nr 2057, położonej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie dot. Punktu Terapeutycznego Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 63 mm wraz z przyłączami gazowym na działkach nr 1675/3 i 1902 w Ciechocinku ulica:Słońska i Słońsk Górny, strefa „B” ochrony uzdrowiskowej” Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu/ podnajmu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2159, 2642/1, 2642/3, 1300/14, 2143/2, 2143/5, 2143/4 w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego, strefa „C” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 225 PE na działce nr 658/4, położone w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, przy ul. Bema w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 125 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2296/27 i 2296/22 w Ciechocinku przy ulicy Bema” Szczegóły