Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.04.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu n/c dn 125 wraz z przyłączem gazowym n/c dn 63 na działkach nr 2296/22, nr 2296/27 położonych przy ulicy Bema w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu n/c dn 110 oraz dn 90 wraz z przyłączami gazowymi n/c dn 63 na działkach nr 2105/1, nr 2105/14, nr 2105/15, nr 2105/13, nr 2163, nr 2155/1, nr 2146/2, położonych w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek”. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.04.2018 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – ds. dróg miejskich Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Dnia 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Ciechocinku będzie NIECZYNNY Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej, wymianie pokrycia dachu na budynku szkoły, budowie boiska wielofunkcyjnego z elementami małej architektury, budowie sceny mobilnej, na działce nr 1158/23, położonej przy ul. Kopernika w obrębie ewidencyjnym Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2382 w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Wojska Polskiego 14 Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla stacji transformatorowych CIECHOCINEK SPORTOWA 2 obwód 200 ulica Sportowa Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły