Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Odbudowa Hotelu Müllera wraz z garażem podziemnym na terenie działek nr 1158/4, 1158/3, 1158/6 i 1158/20 w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej” Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2055/2 w Ciechocinku, ulica Sportowa” Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi publicznej ul. Reymonta na działkach oznaczonych numerami 1242/2, 1268/1, 1271/10, 1273/105, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Komunikat ws czasowej zmiany organizacji ruchu w związku z organizowaną uroczystością w dniu 3 maja 2018r. Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu n/c dn 125 wraz z przyłączem gazowym n/c dn 63 na działkach nr 2296/22, nr 2296/27 położonych przy ulicy Bema w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu n/c dn 110 oraz dn 90 wraz z przyłączami gazowymi n/c dn 63 na działkach nr 2105/1, nr 2105/14, nr 2105/15, nr 2105/13, nr 2163, nr 2155/1, nr 2146/2, położonych w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek”. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.04.2018 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – ds. dróg miejskich Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Dnia 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Ciechocinku będzie NIECZYNNY Szczegóły