Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2018 Zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Ciechocinka na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Gmina Ciechocinek pozyskała dofinansowanie projektu pn.: ”Żłobek BAJECZKA – pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Miejskiej Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 07.07.2018 Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ws prowadzonych prac w dniach 9-11.07.2018 Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Widok Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 OGŁOSZENIE ws wyłożenia do wglądu publicznego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028” Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowych SN i NN oraz złączy kablowych ZK-SN i ZK-NN na działkach nr 733/4, nr 906, nr 928, nr 756/6, nr 755, nr 930/1, nr 930/3, nr 932/1, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 63 PE w pasie drogowym drogi gminnej działki nr 1675/3, nr 1902 ul. Słońsk Górny, Słońska w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Rozbudowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego w Ciechocinku na działkach nr 2147/8, 2153, nr 2154, nr 2155, nr 2156, nr 2166″ Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z rozdzielnicą szafową dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze w Ciechocinku przy ulicy Al.700-lecia na działkach nr 2375/6, 2375/1, 2375/11, 2382, 2366, 2367/9” Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii oświetleniowej ulicy Nowej w Ciechocinku, działka nr 723/4” Szczegóły