Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 63 PE w pasie drogowym drogi gminnej działki nr 1675/3, nr 1902 ul. Słońsk Górny, Słońska w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Rozbudowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego w Ciechocinku na działkach nr 2147/8, 2153, nr 2154, nr 2155, nr 2156, nr 2166″ Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z rozdzielnicą szafową dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze w Ciechocinku przy ulicy Al.700-lecia na działkach nr 2375/6, 2375/1, 2375/11, 2382, 2366, 2367/9” Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii oświetleniowej ulicy Nowej w Ciechocinku, działka nr 723/4” Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Odbudowa Hotelu Müllera wraz z garażem podziemnym na terenie działek nr 1158/4, 1158/3, 1158/6 i 1158/20 w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej” Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2055/2 w Ciechocinku, ulica Sportowa” Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi publicznej ul. Reymonta na działkach oznaczonych numerami 1242/2, 1268/1, 1271/10, 1273/105, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Komunikat ws czasowej zmiany organizacji ruchu w związku z organizowaną uroczystością w dniu 3 maja 2018r. Szczegóły