Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.10.2019 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z Organizacjami Pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Oddział ZUS w Toruniu zaprasza do skorzystania z porad ekspertów Zakładu podczas dyżuru telefonicznego – 8.10.2019 Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu w budynku przy ul. Nieszawskiej 149 Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n.c. w pasie drogowym ulicy Bema (działka nr 2353) – strefa ochrony uzdrowiskowej „B” Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Słowackiego, ul. Wojska Polskiego Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej oraz oprzeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Wierzbowa, ul. Kopernika, ul. Wojska Polskiego Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Ogłoszenie dot. konkursu pn. „Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji przestrzeni miejskich tj.: Ciechocińskiego Deptaka Sław w Ciechocinku na Al. Armii Krajowej” Szczegóły
Przetargi 04.06.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lipca 2019 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników Szczegóły