Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.02.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – luty 2019 Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Informacja dot. opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 WYKAZ nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Żytnia Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla rozbudowy istniejącego budynku sanatoryjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1295/99 położonej w Ciechocinku przy ulicy Mickiewicza” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa gazociągu na działkach nr 706, 1233/5 i 1233/4 w Ciechocinku przy ulicy Piłsudskiego” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 59/1 w Ciechocinku ul.Wołuszewska” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 2009/17 w Ciechocinku przy ulicy Sportowej Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w miarę posiadanych przez Gminę lokali – wnioski weryfikacyjne złożone do końca 31.10 2018 Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2018r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły