Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.02.2020 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Modrzewiowej, Kasztanowej , Akacjowej w Ciechocinku na działkach nr 2416 i 2407 Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Dobrej w Ciechocinku na działkach nr 1440/3, 1440/4, 1440/5, 1428/3 , 1428/4, 1428/8, 1437/2 Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogi wewnętrznej przy ulicy Zdrojowej w Ciechocinku (działki nr 623/29 i 623/30) w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – styczeń 2020 Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku plebanii ze źródłem OZE w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 na działkach nr 1296/9 i 1297/1 Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie możliwości składania wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu – wnioski weryfikacyjne złożone do 31.10.2019 roku Szczegóły