Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.03.2020 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 na działce nr 459/18 w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej” Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Ogłoszenie ws przystąpienia Gminy do programu „Stop Smog” Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Zaproszenie dla mieszkańców do złożenia wstępnej deklaracji chęci udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Sposoby ograniczania ryzyka zarażenia KORONAWIRUSEM Szczegóły
Artykuł 01.03.2020 Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w miarę posiadanych przez Gminę lokali – wnioski złożone do 31.12.2019 Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku plebanii oraz garażu ze źródłem OZE na działkach nr 1296/9 i nr 1297/1 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” (2) wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – luty 2020 Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie Burmistrza Ciechocinka dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciechocinku przy ulicy Kopernika na działce nr 437/5” Szczegóły