Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.08.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych CIECHOCINEK STOCZNIOWIEC obwód 500 ulica: Polna Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej ul. Sportowej na działce nr 2055/2 , położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi ul. Nieszawskiej – działka nr 723/4 , w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej ul.Topolowej na działce nr 2382 , położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Ciechocinka na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Gmina Ciechocinek pozyskała dofinansowanie projektu pn.: ”Żłobek BAJECZKA – pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Miejskiej Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 07.07.2018 Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ws prowadzonych prac w dniach 9-11.07.2018 Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Widok Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 OGŁOSZENIE ws wyłożenia do wglądu publicznego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028” Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowych SN i NN oraz złączy kablowych ZK-SN i ZK-NN na działkach nr 733/4, nr 906, nr 928, nr 756/6, nr 755, nr 930/1, nr 930/3, nr 932/1, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły