Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2021 Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów Szczegóły
Przetargi 12.04.2021 Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Kopernika Szczegóły
Przetargi 12.04.2021 Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Piaskowa Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Stolarska Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Szmurły oraz ul. Konopnickiej Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek o nr ewid. 619/1 i 619/9 Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 2287/1, 2287/5 i 2287/13 Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 na działce nr 459/18 w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej” Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu/podnajmu Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na odbudowie dawnego zabytkowego Hotelu Műllera wraz z garażem podziemnym Szczegóły