Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.06.2019 Ogłoszenie dot. konkursu pn. „Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji przestrzeni miejskich tj.: Ciechocińskiego Deptaka Sław w Ciechocinku na Al. Armii Krajowej” Szczegóły
Przetargi 04.06.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lipca 2019 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Raport o stanie Gminy Ciechocinek za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 12.05.2019 Gminny System Komunikacji Online – zaproszenie do wypełnienia ankiety Szczegóły
Artykuł 12.05.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – maj 2019 Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – kwiecień 2019 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja Burmistrza Ciechocinka o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Widok Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. budowa szpitala z parkingiem w kondygnacji budynku wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 729/1 i nr 729/2 położonych przy ul. Św. Brata Alberta w Ciechocinku Szczegóły