Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji uchylającej decyzję z dnia 15.04.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polecającego na budowie pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 437/5 w Ciechocinku przy ulicy Kopernika. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 623/51, 623/28 i 586/2 w Ciechocinku na wniosek Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie nawierzchni ulicy Wojska Polskiego (od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) w Ciechocinku wraz z budową oświetlenia , kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 OBWIESZCZENIA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej w pasie drogowym ulicy Wołuszewskiej (działka nr 59/1) w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Ogłoszenie ws II naboru wniosków o przyznanie dofinansowaniana wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Artykuł 20.06.2020 Ogłoszenie dot. przygotowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z ekofizjografią i prognozą oddziaływania na środowisko projektowanych ustaleń dla obszaru położonego między ulicami Wołuszewską a ul. Tężniową Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ciechocinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 1428/6, 723/4, 1440/4, 1440/5, 1428/3, 1428/4, 1428/8 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 2416, 2407, 980, 1016/2, 1019/3, 2429 w Ciechocinku na wniosek Gminy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 437/5 przy ulicy Kopernika w Ciechocinku” Szczegóły