Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2019 Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 30.11.2019 Zawiadomienie dot postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 na istniejącym maszcie kratowym w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej 1, działka nr 459/18″ Szczegóły
Artykuł 30.11.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – grudzień 2019 Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Lipnowskiej (działka nr 2063) w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Lipnowskiej (działka nr 1886) w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Komunikat w sprawie organizacji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2019r. Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Kopernika, ul. Wierzbowa, ul. Widok Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia w dniach 05.11.2019 – 28.11.2019 akcji przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2019″ Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z Organizacjami Pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Oddział ZUS w Toruniu zaprasza do skorzystania z porad ekspertów Zakładu podczas dyżuru telefonicznego – 8.10.2019 Szczegóły