Gospodarka odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2020 Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami za lata 2016-2018 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Harmonogram wywozu odpadów z terenu miasta Ciechocinka na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w systemie workowym z terenu miasta Ciechocinka na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Harmonogram wywozu odpadów z pojemników z terenu miasta Ciechocinek na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Szczegóły