Gospodarka odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2019 Harmonogram wywozu odpadów z terenu miasta Ciechocinka na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w systemie workowym z terenu miasta Ciechocinka na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Harmonogram wywozu odpadów z pojemników z terenu miasta Ciechocinek na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Ciechocinka za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Wymagane poziomy recyklingu Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zasady segregowania odpadów komunalnych Szczegóły