Działalność gospodarcza

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.11.2016 Wydawanie duplikatów: – zaświadczeń o wpisie do ewidencji, – decyzji o wykreśleniu z ewidencji Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły