Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 134/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 października 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 145/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej oraz ulicy Żytniej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 140/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 147/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE Nr 146/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 14 grudnia 2017 roku odnośnie świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 149/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 24.11.2017 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku etap I Szczegóły
Przetargi 20.11.2017 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 WPF 2015-2025 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 WPF 2016-2025 Szczegóły