Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 28.11.2017 Świadczenie usług w zakresie „Utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka”. Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 141/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 6 kwietnia 2016 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 152/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 131/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 października 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2009 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 151/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024 Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 135/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 139/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 142/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 października 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE Nr 138/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 26.10.2017 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaskowej, ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 137/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu Szczegóły