Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/235/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 37 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA Nr XXXIX/233/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/232/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/231/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/230/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA Nr XXXIX/229/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA Nr XXXIX/228/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXVIII sesji Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 154/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn. „stanowisko ds. informacji turystycznej ” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 153/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy usług w zakresie utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły