Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 04.01.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2018 roku) pawilonu handlowego nr 4 o powierzchni 23,28 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 172/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 171/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 170/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 169/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gruntów. Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 168/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodami potwierdzenia oraz weryfikacji sald aktywów i pasywów Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 161/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 167/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia a także zasad przyznawania dodatku specjalnego i nagród dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 166/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację, sprzątanie i utrzymanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 164 /17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły