Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/247/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/246/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/245/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA NR XLII/244/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA NR XLII/243/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/242/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/241/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/240/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXIX i XLI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Przetargi 05.01.2018 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Przetargi 05.01.2018 Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Ciechocinku Szczegóły