Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 11.01.2018 Drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – ul. Królowej Jadwigi Szczegóły
Przetargi 10.01.2018 Budowa oświetlenia ul. Orzechowej i Zielonej – obwód nr 2 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 173/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Przetargi 10.01.2018 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ul. Armii Krajowej Szczegóły
Przetargi 10.01.2018 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – Park Zdrojowy Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/252/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/251/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/250/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/249/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA NR XLII/248/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły