Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 25.01.2018 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 3/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 19.01.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2018 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 działka nr 447/8 KW 18700 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Realizacja zadań publicznych Szczegóły
Przetargi 18.01.2018 Przetarg nieograniczony: 1)dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 7/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 6/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ul. Orzechowej i Zielonej – obwód nr 2 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 5/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 2/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Rolnej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 1 /18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 4 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły