Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.04.2018 UCHWAŁA Nr I/3/16 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 UCHWAŁA Nr I/2/16 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 16.04.2018 Dostawa do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 40/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę nowego samochodu lekkiego ratowniczorozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 39/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 38/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania honorowego patronatu Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA NR XLVI/276/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA Nr XLIV/275/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechocinka” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA Nr XLIV/274/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechocinka” Szczegóły