Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE Nr 52/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 21.05.2018 roku odnośnie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 50/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 51/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 1 „BAJKA” na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 48/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu i stawek za wynajem Teatru Letniego organizatorom imprez kulturalnych i rozrywkowych Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 37/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 47/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Szczegóły
Przetargi 10.05.2018 Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 46/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn.”stanowisko ds. dróg miejskich” Szczegóły