Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 56/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/284/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie Państwa Emilii i Mariana Grabowskich, reprezentowanych przez radcę prawnego Sebastiana Jankiewicza, do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXIX/487/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Ciechocinka (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2002 r. Nr 131 poz. 2556) Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA Nr XLVIII/283/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/282/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ciechocinek na lata 2018 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/281/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024. Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/280/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA Nr XLVIII/279/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA Nr XLVIII/278/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIV oraz XLVI i XLVII nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Przetargi 07.06.2018 Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Realizacja zadań publicznych 2018 Szczegóły