Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE Nr 65/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 62/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 czerwca 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 59/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2018 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 58/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 2 im Kubusia Puchatka na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 57/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 55/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 53/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.06.2018 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Wierzbowa 10 w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.06.2018 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CIECHOCINKU – ds. dróg miejskich Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 54/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły