Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/291/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/290/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024 Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/289/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/288/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechocinka absolutorium za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/287/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/286/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/285/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLVIII sesji Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 OGŁOSZENIE ws wyłożenia do wglądu publicznego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028” Szczegóły
Akty prawne 25.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 60/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 25.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 61/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 czerwca 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły