Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/312/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu w 2018 r. na zakup karetki dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LI/301/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LI/302/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LI/303/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LI/304/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia żłobka samorządowego i nadania mu statutu Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR LI/305/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Przedszkole Samorządowe nr 1 „Bajka” w Ciechocinku obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz informatycznej Żłobka Samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 24.09.2018 Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 września 2018 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – wrzesień 2018 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 121/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Przetargi 20.09.2018 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły