Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 11.10.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 02 listopada 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.10.2018 Nabór na stanowisko urzędnicze: ds. informacji turystycznej Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 125/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 września 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Programy polityki zdrowotnej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/306/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIX oraz L i LI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/307/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR LII/308/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR LII/309/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/310/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR LII/311/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły