Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2018 Klauzule informacyjne dot. Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 2018-2023 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/2/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/3/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/4/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/5/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i jej przewodniczącego Szczegóły