Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 141/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem fragmentu nawierzchni ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 136/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenia wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 131/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem nawierzchni ulicy Raczyńskich w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 159/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia tj. wykonania zabiegów pielęgnacyjno formujących wraz z usunięciem jemioły i utylizacją gałęzi z drzew w pasie drogowym ul. Warzelnianej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 158/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia tj. przeniesienia serwerowni monitoringu wizyjnego miasta Ciechocinka z budynku Komisariatu Policji do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 19 oraz przeniesienie części wizyjnej(podgłądowej) do budynku administracyjnego na Campingu przy ul. Kolejowej 4” Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 139/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 129/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 156/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 162/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Przetargi 11.12.2018 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły