Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2019 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.03.2019 r. do 30.11.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 172/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 10 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 180/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 169/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z malowaniem pomieszczenia gospodarczego kierowców wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 174/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 179/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 178/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 175/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodami potwierdzenia oraz weryfikacji sald aktywów i pasywów Szczegóły