Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr I/1/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczacego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr I/2/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczacego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr I/3/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/4/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/5/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji zdrowia i rehabilitacji oraz spraw socjalnych Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/6/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji infrastruktury komunalnej Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/7/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji kultury, rekreacji i edukacji Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/8/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/9/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego obchodów Święta Seniora i Koncertu dla Seniorów Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2019 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły