Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Ciechocinka do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Ciechocinek do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/24/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ciechocinek do składu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/25/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru delegata Gminy Miejskiej Ciechocinek do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związku Miast Nadwiślańskich Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/26/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ciechocinek do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 166/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicy Reymonta i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 170/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem fragmentu nawierzchni drogi gminnej oraz przepustu „rowu opaskowego” w ciągu ulicy Bema Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 167/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem nawierzchni ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta – etap I Szczegóły